Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Diskusní fóra a odborná spolupráce
 
zpět

Co podporujeme

  • odborné konference, semináře, workshopy
  • spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ
  • vzdělávání dospělých
  • tématické výstavy a prezentace

Naše cíle

  • výměna zkušeností a vědeckých poznatků mezi vědci a odborníky
  • rozvoj a realizace společných občanských zájmů
  • výměna a prohlubování odborných znalostí a učebních metod v oblasti vzdělávání
  • reflexe a podpora česko-německých vztahů
  • přeshraniční ochrana životního prostředí

Fond budoucnosti podporuje setkávání lidí z obou zemí, kteří se chtějí v rámci intenzivního dialogu cíleně zabývat česko-německými tématy.

Odborné aktivity a vzdělávací projekty otevírají účastníkům nové obzory a pomáhají jim nahlížet diskutované otázky z nových úhlů pohledu. Je mnoho témat, která se týkají občanů obou zemí: historie, ekologie, umění, drogová prevence, menšiny, migrace a integrace, náboženství a společnost, aktuální společenský a politický vývoj.  Fond budoucnosti podporuje fundovanou výměnu názorů a snahu o společné řešení problémů.

Členství Německa a České republiky v Evropské unii neznamená, že jsou bilaterální způsoby komunikace nadbytečné, ale právě naopak. Sousedství Německa a České republiky nabízí šanci zabývat se konkrétněji a osobněji tématy, která se týkají lidí z obou zemí.

 
 
Česko-německý fond budoucnosti