Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2021

 
zpět

Téma roku 2021: Nové časy? Nové cesty!

Nové časy? Nové cesty! 
Česko-německé vztahy v dobách pandemie

Rok 2020 nám všem zůstane v paměti. Pandemie koronaviru zpřeházela naše všední dny a otřásla i tím, co se nám zdálo býti neotřesitelným. Utlumení veřejného života, omezení sociálních kontaktů, mobility a uzavření hranic nás všechny přinutilo, abychom se ve svých životech soustředili na to nejpodstatnější.

Jak tuto napjatou dobu prožívali lidé v České republice a v Německu? Bylo to v obou zemích rozdílné a jak pandemie ovlivnila život v česko-německém pohraničí? A když odhlédneme od koronaviru a vezmeme uplynulý rok 2020 v širším kontextu: Jak krize pozměnila naše myšlení a jednání? Jaké pozitivní impulzy si odnášíme a co jsme se naučili do budoucna? Jakou podobu by mohla mít česko-německá setkávání v takovýchto nezvyklých dobách? Otázek je mnoho. Rádi podpoříme váš projektový záměr, který na ně bude hledat odpovědi.  

Co můžeme podpořit?

Fond budoucnosti chce svým Tématem roku mezi obyvateli České republiky a Německa podnítit společnou reflexi koronavirové krize a jejich důsledků pro česko-německou spolupráci.

Zvýšenou sazbou podpory až do výše 70% projektových nákladů podpoříme:

  1. Offline i online projekty, které se věnují společenským, sociálním i ekonomickým důsledkům pandemie, a hledají cesty, jak může krize posunout společnosti obou zemí kupředu.
     
  2. Offline i online projektové formáty, které hledají nové možnosti česko-německého setkávání a spolupráce i v časech krize.

U online projektů je možné až 30% příspěvku využít na nákup licencí a drobné, pro realizaci záměru nezbytné techniky.

Lhůty

Žádost o podporu v rámci Tématu roku je možné podávat vždy ke konci čtvrtletí, počínaje 4. čtvrtletím 2020 (uzávěrka 31.12. 2020) a konče 4. čtvrtletím roku 2021 (uzávěrka 31.12. 2021). Prosíme, věnujte pozornost obvyklým lhůtám.

Prosíme, zohledněte:

Aby projekty mohly získat vyšší, tj. 70% podporu, musí být obsahově jednoznačně zaměřené na Téma roku. Žádost o podporu musí být podána ve výše uvedeném časovém období, realizace projektu však může zasahovat i do roku 2022. Své projektové záměry s námi dopředu konzultujte.

Zůstalo něco nejasného?

Pokud máte další otázky, obraťte se pro radu na Jacoba Venuße:

jacob.venuss@fb.cz:
+420 266 312 004
+420 739 222 174

 
 
Česko-německý fond budoucnosti