Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Mládež a školy
 
zpět

Co podporujeme

 • školní partnerství
 • setkávání žáků všech stupňů škol
 • odborná praktika
 • roční studijní pobyty
 • práci s mládeží na obou stranách hranice
 • spolupráci mateřských škol
 • volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultury

Naše cíle

 • kontakty a přátelství
 • nahlédnutí do kultury a všedního života sousední země
 • zvládnutí jazyka
 • obecně prospěšná činnost na mezinárodní úrovni
 • kreativní volnočasové aktivity
   

K nejdůležitějším úlohám Česko-německého fondu budoucnosti patří rozvoj a podpora osobních kontaktů mezi mladými lidmi z obou zemí. Fond budoucnosti podporuje angažované skupiny mládeže různého věku a nejrůznějšího zaměření. Ať už se jedná o workcampy pro obecně prospěšné projekty, společná koncertní, taneční nebo divadelní představení, může Fond budoucnosti pomoci při jejich realizaci. To platí i pro spolupráci českých a německých škol a mateřských školek.

Podpora Fondu budoucnosti směřuje také k partnerství škol všech stupňů, od základních po vysoké školy, jakož i k aktivitám, které jsou v jejich rámci naplánovány. Patří sem dlouhodobé výměnné projekty, jakými jsou roční pobyty žáků středních škol na hostitelských školách v sousední zemi. Fond budoucnosti by uvítal nárůst počtu německých studentů na českých gymnáziích. V současné době může během jednoho školního roku s podporou Fondu budoucnosti asi 100 žáků intenzivně poznávat sousední zemi. Žadatelem pro hostitelské pobyty bývá zpravidla vysílací nebo přijímací škola, ale i organizace Euregio Egrensis, Euregio Bayerischer Wald nebo AFS.

Fond budoucnosti umožňuje také učňům a absolventům odborných škol, aby získali zkušenosti v cizí zemi, a sice v rámci dlouhodobé nebo krátkodobé praxe. Poznávat nové v neznámém prostředí, dorozumět se cizí řečí a naučit se toleranci – to jsou cíle těchto projektů. Projekty praxí má na starosti většinou „Tandem“, koordinační centrum pro česko-německou výměnu mládeže.

Velmi nám záleží na tom, aby během setkání došlo k co největší interakci mezi mladými lidmi, vzájemnému poznávání, navázání přátelství a seznámení s jazykem a životem v sousední zemi. Za tímto účelem Koordinační centrum česko-německých výměn Tandem vytvořilo s naší podporou „Jazykovou animaci pro všechny“, kterou můžete zařadit do programu Vašich setkávacích projektů.

 

 

 
 
Česko-německý fond budoucnosti