Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Téma roku 2023: Jak se z toho nezbláznit - společně jsme silnější!

 
 

V posledních měsících a letech se česká i německá společnost musí vyrovnávat s obtížemi a výzvami, které jsme donedávna považovali za nepředstavitelné. Klimatická krize, pandemie a nyní i válka na Ukrajině a její dopady citelně zasáhly životy nás všech. To v mnohých vyvolává strach, bezmoc a rezignaci. Co s tím? V době krize je více než kdy jindy důležité posilovat naší psychickou a fyzickou odolnost. V rámci našeho tématu roku 2023 proto podpoříme zejména projekty, které prostřednictvím osobních setkání přispívají k odolnosti jednotlivců i celé společnosti.

Konkrétně nám jde o:

1. Společenskou angažovanost – Pojďme společně něco změnit!

Společné projekty zaměřené na sociální, ekologické nebo společenské výzvy, které se promítají do společnosti.

2. Společně proti rezignaci – Posilujeme se navzájem!

Projekty pro společné zvládání strachu, stresu a rezignace, stejně jako řešení závislosti na digitálních technologiích a nedostatku pohybu.

Co můžeme podpořit?

U projektů v rámci Tématu roku může požadovaný příspěvek činit až 70 % celkových nákladů místo obvyklých 50 %.

Spektrum česko-německý projektů, které můžeme podpořit je široké: od školních a mimoškolních setkání a workshopů přes umělecké a kulturní projekty až po diskusní fóra a odborné konference.

Lhůty pro podávání žádostí

Svou žádost o podporu projektu můžete podat poprvé již k 31. prosinci 2022, dále pak ke konci každého čtvrtletí a naposledy k 31. prosinci 2023. Vezměte prosím v úvahu nezbytnou dobu zpracování.

Upozornění:

Pro získání vyššího příspěvku, musí být předložený projekt zaměřen na jednu ze dvou výše uvedených tematických oblastí. Žádost o podporu musí být podána v uvedeném časovém období, realizace projektu však může přesahovat i do roku 2024. Projektové žádosti s námi prosím předem konzultujte.

Zůstává něco nejasného?

V případě dotazů nebo zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru, se obraťte na Jacoba Venuße:

jacob.venuss@fb.cz 

+420 266 312 004

+420 739 222 174

 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti