Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku

Žadatel:
Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
CZ-400 01 Ústí nad Labem
muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz
Partner projektu:
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
Hochstraße 8
D-81669 München
finger@sudeten.de
http://www.sudetendeutsche-heimatpflege.de/
 
Cíl projektu Cílem projektu byla realizace výstavy Tenkrát na severozápadě v Muzeu města Ústí nad Labem.
 

Výstava se zabývala koncem 2. světové války a prvními poválečnými měsíci v Ústí nad Labem a okolí. Konkrétně zde byly tematizovány zločiny nacismu, bombardování, osvobození, role německých antifašistů, případy násilí vůči německému obyvatelstvu, vysídlení Němců, zabírání německého majetku, nově příchozí obyvatelstvo a budování jeho vztahu k městu a regionu.

Ke zpracování tohoto náročného a citlivého tématu bylo přistupováno s maximální zodpovědností. Autoři se pokusili podat co nejvyváženější obraz událostí. Vedle textů historiků k jednotlivým tématům byl na výstavě věnován velký prostor svědectví pamětníků, a to z řad Čechů-starousedlíků, nově příchozích Čechů, Němců, kteří po válce v Československu zůstali, jakož i vysídlených Němců.

Zvláštní pozornost byla věnována tzv. sudetskému pokladu z Libouchce – souboru předmětů, které před odsunem v roce 1945 ukryla rodina Schlattnerových pod střechou svého domu a které byly odkryty v červenci 2015 díky upozornění pana Rudiho Schlattnera.  

Výstava se konala od 30. září 2015 do 17. dubna 2016 v Muzeu města Ústí nad Labem. Byla vyznamenána cenou Gloria Musaealis jako nejlepší muzejní výstava roku 2015.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
Výstava Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 na Ústecku
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti