Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2022

Téma roku 2022: Svět se změnil – co my na to?

 
 

Koronavirová pandemie proměnila životy nás všech. Školní i pracovní den obrátila naruby, spousty obyčejných činností jsme se museli vzdát úplně. Na jejich místo přišly nové výzvy a aktivity, které se postupně staly v našem životě samozřejmostí. Negativní i pozitivní důsledky pandemie na nás stále doléhají. Vypořádávání se s nimi můžeme prohloubit a obohatit o zajímavé dimenze, pokud o něm budeme diskutovat s našimi sousedy.

O co nám jde?

Naše Téma roku 2022 obrací pohled do budoucnosti, nad rámec reflexe bezprostředních zkušeností z doby pandemie. Chceme iniciovat společnou debatu o změnách, které pandemie uvedla do chodu – s cílem utlumit její dopady negativní a jako inspiraci přijímat ty pozitivní. 

Příspěvek mohou získat:

1. Projekty, které se zabývají dlouhodobými negativními i pozitivními změnami v práci, ve škole i v běžném životě. 

2. Projekty pro sociální skupiny, které byly pandemií obzvláště postiženy (např. senioři, chronicky nemocní, děti) a které se nyní společně zabývají následkami pandemie.

3. Projekty s novými metodickými, organizačními nebo interaktivními přístupy vhodnými pro dobu s omezenými možnostmi kontaktů.

Co můžeme podpořit?

U projektů v rámci Tématu roku může požadovaný příspěvek činit na místo běžných 50 % až 70 % celkových nákladů.

Spektrum podporovatelných projektových formátů je široké: sahá od školních i mimoškolních setkání a workshopů přes umělecké a kulturní záměry až po diskusní fóra a konference. Pokud to aktuální opatření proti šíření koronaviru dovolí, měly by být projekty realizovány jako fyzická setkání, podpořit lze ovšem i hybridní nebo ryze digitální formáty.

Lhůty pro podání žádosti

Žádost o podporu v rámci Tématu roku 2022 je možné podávat v období 31. 12. 2021 – 31. 12. 2022 vždy ke konci čtvrtletí. Zohledněte přitom prosím potřebnou dobu na zpracování.

Vezměte prosím na vědomí:

Pro získání vyššího příspěvku, musí být předložený projekt zaměřen na jednu ze tří výše popsaných oblastí. Žádost o podporu musí být podána v uvedeném časovém období, realizace projektu však může přesahovat i do roku 2023. Své projektové záměry s námi prosím předem konzultujte.

Zůstává něco nejasného?

V případě dotazů nebo chcete-li Váš projektový záměr konzultovat, obraťte se na Jacoba Venuße:

jacob.venuss@fb.cz

+420 266 312 004

+420 739 222 174

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti