Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2018

Česko-německé reflexe
 
 

V roce 2018 oslaví Česko-německý fond budoucnosti 20. výročí svého založení. Spolu s mnoha jednotlivci a institucemi na obou stranách hranice jsme v uplynulých dvaceti letech přispěli ke zpracování traumatických válečných zkušeností i k rozvoji vzájemného porozumění a nových přátelství. Kulaté výročí by mělo být impulsem k reflexi dosažených výsledků v malém i ve větším měřítku, ale také k diskuzi o budoucnosti česko-německých vztahů v měnícím se světě.

Téma roku 2018 má žadatele iniciovat k tomu, aby v rámci svých projektů reflektovali budoucnost česko-německých vztahů a diskutovali o smysluplných základech společenského soužití v globalizovaném světě. Měl by být vytvořen prostor pro bilancování dosaženého a pro rozvoj nových myšlenek: Jaké formy spolupráce se osvědčily a v jakých oblastech jsou zapotřebí nové myšlenky? S jakými česko-německými vizemi jdeme vstříc budoucnosti?

Podpořeny budou přeshraniční záměry, které se budou zabývat jedním z následujících tematických bodů s orientací na výsledek:

  1. Naše česko-německé vztahy v malém a velkém měřítku- Reflexe dosaženého a výhled do budoucna
     
  2. Česko-německý tmel – Jaké smysluplné základy společného soužití chceme – v Česku, v Německu, v Evropě?
     
  3. Staň se vizionářem! – Inovativní česko-německé vize budoucnosti

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové agendy projektu. Realizace projektu může zasahovat i do roku 2019.

Informace k podání žádosti a kontakt zde.

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti