Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2020

 
 

Budoucnost je teď (termín uzávěrky prodloužen do 31.12.2021!)


Jednejme udržitelně

Usychající lesy, města zacpaná auty, nekonečné množství plastového odpadu, vymírající druhy rostlin i živočichů – to je pouze několik příkladů zhoršující se kvality prostředí, v němž žijeme. Přestože jsou dopady našeho životního stylu na životní prostředí stále zřetelnější a drastičtější, přestože ve společnosti sílí hlasy volající po zohledňování dlouhodobé udržitelnosti v našem chování i ve veřejné politice a přestože již existuje celá řada přístupů i technologií šetrných k přírodě, přeshraniční iniciativy trvale udržitelného rozvoje chybí. Avšak: právě v těchto záležitostech je přeshraniční spolupráce nezbytná -  ochrana životního prostředí může fungovat pouze tehdy, pokud se jí sousedé chopí společně.

O co nám jde?

V roce 2020 (prodloužen do konce roku 2021!) chce Fond budoucnosti ve zvýšeném rozsahu podpořit česko-německou spolupráci, vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností směřující k posílení aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, ekologie a ekologické výchovy nebo trvale udržitelného životního stylu. Vítaná jsou přitom nová partnerství mezi představiteli občanské společnosti, kteří jsou odborníky v uvedených oborech.

Co můžeme podpořit?

Spektrum aktivit je široké: sahá například od příhraniční spolupráce při ochraně společné přírodní rezervace přes konference o zelených městech nebo alternativních energiích až po školní, mimoškolní i celoživotní vzdělávací aktivity o tématech jako je ochrana klimatu, ekologická stopa nebo snižování množství odpadu. Podmínkou však je, aby se do akce zapojili Češi a Němci společně. 

Finanční příspěvek až do výše 70% celkových nákladů mohou získat:

1.    česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu

2.    nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské společnosti věnující se ekologii

Hlavní těžiště projektu musí ležet v tomto obsahovém vymezení. Realizace záměru může zasahovat i do roku 2021 (nově: do roku 2022!).

Máte chuť se zapojit, ale chybí vám německý partner? Nebo už jste s někým v minulosti spolupracovali, ale k oživení kontaktů by vám pomohlo osobní setkání? Abyste mohli svůj projekt společně dobře vymyslet, v rámci našeho programu „Začínáme“ se můžete ucházet o příspěvek ve výši až 30.000 CZK na jeho přípravu - rychle a bez zbytečných překážek.

Pro bližší informace a případnou radu se obraťte na Jacoba Venuße:

jacob.venuss@fb.cz
Tel: +420 266 312 004

 

Zajímavé odkazy k tématu trvalé udržitelnosti:
 

Tematický prostor Budoucnost teď!
Na webových stránkách Pražského Goethe-Institutu naleznete inspiraci na to, jak může každý z nás spoluutvářet budoucnost a zároveň zajímavé tipy na akce, knihy a filmy. 

 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti