Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Obnova památek
 
zpět

Co podporujeme

  • renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog)
  • obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků

Naše cíle:

  • zachování společného kulturního dědictví
  • společné angažmá bývalých a současných obyvatel daných obcí
  • oživení stavebních památek a jejich celoroční využití
  • péče o místa setkávání
     

Vesnický kostel, kaplička u cesty, zchátralá synagoga – stavební památky tohoto typu jsou důležitými mosty mezi minulostí a současností. To platí především v obcích dříve osídlených německým obyvatelstvem, v českém příhraničí s jeho bouřlivou minulostí. Nejenom v této oblasti, ale i na jiných místech České republiky má hluboké kořeny také židovské kulturní dědictví. O tom svědčí dodnes množství hřbitovů a obřadních síní.

O renovaci stavebních památek usilují nejenom místní občané, ale často i bývalý němečtí obyvatelé obce. Díky česko-německé spolupráci může řada těchto staveb znovu ožít a získat tak zpět část své ztracené identity. Přitom platí: cesta je stejně tak důležitá jako cíl. Společné zapojení bývalých a současných obyvatel, zástupců obcí a církví při renovaci často představuje základní kámen pro trvalé partnerství v budoucnosti. Opravené stavby se zároveň stávají místem setkávání, což je i důležitým požadavkem Česko-německého fondu budoucnosti.

Fond budoucnosti finančně nepodporuje výstavbu a údržbu setkávacích, vzdělávacích a školicích středisek. 

Speciální podmínky pro tuto oblast

 
 
Česko-německý fond budoucnosti