Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Stipendia

Stipendia
 
zpět

Co podporujeme

  • každoročně osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi
  • každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou stipendijní podporu pobytu v sousední zemi

Naše cíle

  • intenzivní kontakt s jazykem, kulturou a vědou sousední země
  • srovnávání učebních a výzkumných metod
  • vypracování písemných prací s česko-německou tematikou
  • vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí
     

Fond budoucnosti každoročně umožňuje osmi mladým akademikům zblízka poznat sousední zemi, která není pro mnohé ještě příliš známá. Žádost o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti mohou podat nejenom studenti bakalářských a magisterských oborů, ale také doktorandi. Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od historie přes literaturu až po práva a ekonomii.

Důležitým předpokladem je mimořádný zájem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země. Dalším předpokladem úspěšné žádosti je naplánování konkrétního vědeckého projektu s česko-německou tematikou. Stipendisté by během zahraničního pobytu měli pracovat na tomto projektu a na konci jej předložit v písemné podobě. Může se také jednat o semestrální, závěrečnou nebo disertační práci. Při výběru stipendistů čtyřčlennou nezávislou komisí hraje rozhodující roli koncepce vlastního projektu.

Stipendia jsou udělována na jeden anebo dva semestry, a začínají vždy v zimním semestru. V tomto období obdrží studenti bakalářských oborů měsíčně 650 eur a dále jednorázovou částku ve výši 650 eur určenou na úhradu studijních materiálů, cestovních nákladů aj. Studenti magisterských oborů a doktorandi obdrží měsíčně 800 eur a rovněž také jednorázovou částku ve výši 800 eur.

Více informací najdete zde.

 
 
Česko-německý fond budoucnosti