Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podání žádosti

 
 

 

Žádosti o finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti se podávají elektronicky prostřednictvím on-line formuláře.

  • Podmínkou podání žádosti je registrace v on-line systému a vytvoření uživatelského účtu. Příklady správně vyplněných uživatelských účtů: Fyzická osoba, Organizace.

  • Na vyplnění žádosti se aktivně podílí partner z druhé země. Pole „Popis role projektového partnera“ v on-line formuláři je oprávněn (ve „svém“ jazyce) vyplnit pouze projektový partner. Spolupráce žadatele a partnera při zpracování žádosti je jedním z dokladů, že se jedná o česko-německý projekt. Ukázka: Projektový partner.

  • Informujte v předstihu partnera projektu, že v průběhu vyplňování bude automatickým mailem vyzván ke vstupu do formuláře a k doplnění požadovaných informací.

  • Jednou z podmínek podání žádosti je také správně vypracovaný rozpočet. Ukázka: Příjmy, Výdaje. Při sestavování rozpočtu se prosím řiďte naším Přehledem podporovaných výdajů.

  • Rozpočet může zahrnovat i přípravnou fázi projektu. Pro celý projekt včetně přípravné fáze platí pravidla uvedená ve Lhůtách pro podání žádostí.

Při vyplňování sledujte nápovědu ve formuláři. Další otázky týkající se on-line podávání žádostí rádi zodpovíme: info@fb.cz,  283 850 512, 514.

Na co dát pozor

Lhůty pro podání žádostí

Konzultace přípravovaných projektů

Přílohy žádostí a upřesnění k oblastem podpory

Po podání žádosti

 

VSTUP DO ON-LINE FORMULÁŘE

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti