Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2015

Hranice spojuje - Inovativní projekty na podporu užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí

 
 

Čtvrt století po pádu železné opony otevřená česko-německá hranice představuje běžnou součást života mnoha lidí. Řada různých úspěšných aktivit, iniciativ a projektů obyvatele obou států přibližuje. Přesto se stále najdou tací, kteří území přímo za hranicí chápou jako cizí. Hraniční regiony tak stále čeká dlouhá cesta, než zde dojde k vzniku přeshraniční občanské společnosti – než hranice skutečně přestane rozdělovat.

Česko-německý fond budoucnosti proto vyzývá nejen aktéry občanské společnosti z Česka i Německa k navazování přeshraniční spolupráce a k zesílení stávajících kontaktů novými formami partnerství. Vítá zejména setkávací projekty zacílené na Čechy a Němce žijící blízko sebe. 

Fond budoucnosti má následující cíle:

  • Etablovat nové formáty česko-německé spolupráce v pohraničí 
  • Přispět k řešení specifických problémů na obou stranách hranice
  • Zlepšit kvalitu života v pohraničí prostřednictvím aktivit občanské společnosti 
  • Podpořit zájem o mimoškolní vzdělávání a motivovat obyvatele pohraničí k prohloubení jazykových znalostí
  • Posílit dobrovolnickou činnost v pohraničí

Projekty se musejí uskutečnit v pohraničí nebo mít za téma zdejší život. Pohraničím je míněna oblast, jejíž sociální, kulturní a hospodářská situace je ovlivňována geografickou polohou v blízkosti česko-německé hranice. Tento vliv se předpokládá zhruba do vzdálenosti 40 kilometrů.

Podpořeny mohou být pouze inovativní projekty se zřejmým trvalým přínosem k rozvoji pohraničí. Projekty mohou mít rovněž podobu konferencí, seminářů, diskusních fór. U setkávacích projektů musí být počet Čechů a Němců vyvážený.  

Informace k podání žádosti:

U projektů předložených v rámci tématu roku je možno žádat o podporu až do výše 70 procent celkových nákladů namísto obvyklých 50 procent. Žádosti je možno podávat vždy ke konci kvartálu, tedy k 31. prosinci 2014, 31. březnu 2015, 30. červnu 2015, 30. září 2015 a 31. prosinci 2015. O podpoře žádostí podaných v uvedených termínech bude rozhodnuto vždy na konci následujícího čtvrtletí. Projekty z této tematické oblasti tedy mohou být realizovány od druhého čtvrtletí roku 2015.

V případě, že uvažujete o podání žádosti v této oblasti, doporučujeme předchozí konzultaci projektu. Pracovníci sekretariátu Vám rádi podají detailní informace.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti