Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

Partnerství obcí a zájmových sdružení
 
zpět

Co podporujeme

  • iniciativy k založení partnerství měst a obcí
  • sportovní a kulturní akce v rámci partnerství
  • kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků
  • obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu

Naše cíle

  • podpora česko-německých vztahů na občanské úrovni
  • posílení občanské společnosti
  • podpora osobních kontaktů na lokální úrovni
  • vnímání česko-německé historie v daném místě

 

Ať je dělí pouhých šest kilometrů, jako například Kraslice a Klingenthal, nebo 894 kilometrů, jako Bystřici pod Hostýnem na Moravě a Salzkotten v Severním Porýní-Vestfálsku, podporuje Fond budoucnosti partnerství měst a obcí bez ohledu na jejich vzdálenost. Cílem je posílení kontaktů mezi Čechy a Němci na lokální úrovni, nezávisle na aktuálním politickém klimatu.

Fond budoucnosti se těší z každého nového partnerství, které vznikne mezi městy a obcemi obou zemí. Zároveň fond podporuje již vzniklá partnerství a vítá každou iniciativu k jejich posílení. Každé město nebo obec představuje mikrosvět. Radnice, dobrovolní hasiči, sportovní spolky, školy, hudební a taneční skupiny, jakož i občanské iniciativy nejrůznějšího druhu – ti všichni mohou být iniciátory spolupráce a partnerství. Městské a obecní slavnosti jsou výbornou příležitostí k navázání kontaktů a přátelství. Je potěšující, že právě u dlouhodobých partnerství jsou hosté často vnímáni již jako „domácí“.

 
 
Česko-německý fond budoucnosti