Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2019

Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti

 
 

Bezpočet projektů a iniciativ přispělo a přispívá k tomu, že se Češi a Němci lépe poznávají, navazují vzájemná přátelství a společně zpracovávají otázky minulosti, ale i budoucnosti.

V posledních letech se však ukázalo, že hranice často již neprobíhají mezi zeměmi, ale napříč oběma společnostmi – např. mezi městským a venkovským obyvatelstvem, napříč příjmovými a věkovými skupinami nebo s ohledem na dosažené vzdělání. Různé životní podmínky a možnosti se zapojit do veřejného dění silně ovlivňují vnímání společenských problémů a jejich řešení. Pro zamezení nárůstu těchto společenských dělících linií je důležité podporovat vůli, ale také možnosti k účasti na společném dialogu.   

Svým Tématem roku 2019 by chtěl Fond budoucnosti motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci.

Podporu až do výše 70% celkových projektových nákladů získají takové česko-německé projekty, které se zabývají různými dělícími liniemi uvnitř obou společností (Musíme spolu mluvit!) anebo připraví noví aktéři z venkovských a strukturálně slabých oblastí/městských periferií (Jdeme do toho s vámi!). V oblasti škol se chceme zaměřit zejména na střední odborné školy/učiliště.


Podmínky poskytování podpory:

Musíme spolu mluvit! - Dělící linie ve společnosti v přeshraničním dialogu
Vyšším příspěvkem budou podpořeny česko-německé projektové záměry, které se tematicky zabývají příčinami polarizace společnosti a navrhují strategie na posílení společenské soudržnosti. Vítány jsou vzdělávací a diskuzní formáty, ale také inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti.
 

Jdeme do toho s vámi! - Nová partnerství  v regionech a na městských periferiích
I přes řadu skvělých česko-německých projektů ve venkovských oblastech naše zkušenosti ukazují, že projekty častěji předkládají a realizují aktéři z měst a z městských částí situovaných blíže k centru. To chceme změnit! Vyšší podporu získají i bez tematického projektového zaměření nová česko-německá partnerství aktérů především z obcí a malých měst (do 20.000 obyvatel), městských periferií nebo oblastí se sociálním napětím. Přivítáme rovněž projekty setkávacího charakteru, které zrealizují střední odborné školy/učiliště a centra mládeže.

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové agendy projektu. Realizace projektu může zasahovat i do roku 2020.
Informace k podání žádosti a kontakt zde.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti