Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

MONUMENTA VIVA – Památky ožívají

Žadatel:
Omnium z.s.
Jakub Děd
Smetanova 135, 550 01
E-mail: jded@omniumos.cz
Partner projektu:
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
Dr. Zuzana Finger
Hochstraße 8, 81669 München
E-Mail: finger@sudeten.de
URL: http://www.sudetendeutsche-heimatpflege.de
 
Cíl projektu Hlavní cílem projektu MONUMENTA VIVA bylo iniciovat výměnu zkušeností, informací a vzájemné kontakty mezi spolky a organizacemi v ČR, krajanskými organizacemi českých Němců v SRN a dalšími zájemci, kteří se věnují kulturnímu dědictví v oblastech bývalých Sudet.
 

Od začátku 90. let minulého století renovovali vyhnaní sudetští Němci spolu s českými partnery po desetiletích chátrání velké množství památek v České republice (sakrální a světské budovy, parky, pomníky atd.).

Projekt byl zaměřen na organizaci cyklu seminářů a workshopů s cílem vytvářet sítě kontaktů, vazeb, společenství a pracovních skupin, které budou iniciovat výměnu zkušeností s řešením obecných otázek obnovy památek, řešit konkrétní situace s obnovou kulturního dědictví v oblastech bývalých Sudet. Projekt zahrnoval mj. následující společné česko-německé aktivity:

Seminář „Monumenta VIVA“ ve Waldkraiburgu v lednu 2015

Konference „Monumenta VIVA – Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“ v Chomutově v květnu 2015

Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění na Broumovsku v červenci 2015

Workshop „Juden in Bayern und Böhmen - Kulturgeschichte, Musealisierung und konservatorische Herausforderungen“ v Bad Kissingen připravený ve spolupráci s Akademie Mitteleurope v březnu 2015,

Workshop „Česko – německé školní zkušenosti s tématem války, zvláště s válečným i mírovým rokem 1945“ na zámku Krásný Dvůr u Podbořan připravený ve spolupráci s FF UJEP v Ústí n. Labem v listopadu 2015

Výroční konference „Monumenta VIVA – Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“
v Praze na Vyšehradě v prosinci 2015

 

Z pohledu pořádajících organizací, Omnium z.s. a Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, se pro úspěšnost projektu Monumenta Viva ukázaly zejména následující aspekty.

  • postupné vytváření neformální česko-německé expertní skupiny k tématu památkové péče
  • aktivity v oblasti péče o společné česko-německé kulturní dědictví jsou u obou organizací dlouhodobými aktivitami
  • zapojení nejen bývalých německých občanů, ale také mladší generace českých obyvatel díky seminářům pro studenty a učitele

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
MONUMENTA VIVA – Památky ožívají
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti