Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

Kultura
 
zpět

Co podporujeme

 • výtvarné umění
 • divadlo
 • hudbu
 • tanec
 • literární akce
 • dokumentární filmy

Naše cíle

 • přiblížit důležité kulturní fenomény sousední země
 • představit zástupce současné kultury
 • podporovat oboustranné kulturní projekty profesionálních umělců a angažovaných amatérů
 • rozvíjet společné kulturní tradice
   

Žádnou jinou oblast nepodporuje Fond budoucnosti tolik jako kulturu. A stejně jako je pestrý pojem „kultura“, je i rozmanitá paleta projektů podporovaných Fondem budoucnosti – od dechové hudby po současnou klasickou hudbu, od lidových tanců po velké mezinárodní festivaly, počínaje malou výstavou na vesnici a konče rezidenčním pobytem umělců v Praze.

Pro Fond budoucnosti je zároveň důležité, aby projekty reflektovaly česko-německá témata a prezentovaly kulturu obou zemí. Ale nejenom to. Na realizaci projektu by se ruku v ruce měly podílet obě strany a dopad projektu by se v ideálním případě měl odrážet v obou zemích. Fond budoucnosti podporuje prestižní kulturní události, ale také malé taneční nebo divadelní inscenace mimo kulturní centra, které mívají pro mezilidská setkání větší přínos.

Fond budoucnosti podporuje pouze dokumentární filmy, podpora hraných filmů je vyloučená. Obsahem dokumentárního filmu musí být zpracování tématu, které přispěje k lepšímu poznání a pochopení česko-německých vztahů v historickém i současném kontextu. Na vzniku filmu se musejí podílet společně čeští a němečtí tvůrci. Fond budoucnosti zpravidla nevstupuje finančně do multilaterálních koprodukcí.

Multinacionální kulturní akce, jako jsou např. mezinárodní festivaly, podporuje Fond budoucnosti pouze v tom případě, pokud zahrnují specifický samostatný bod programu, který je věnován německé kultuře u českých projektů a české kultuře u německých projektů. Prezentace kultury sousední země musí být v programu zřetelně uvedena. Podpořit lze také tu část programu, která bude výsledkem česko-německé spolupráce.

Speciální podmínky pro tuto oblast

 
 
Česko-německý fond budoucnosti