Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Začínáme! Novinka

Začínáme! <span style="color:red;font-weight:bold">Novinka</span>
 
zpět

Začínáme!

Pro nová či obnovená projektová partnerství nabízíme zjednodušený program podpory „Začínáme!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže tak na přípravu společných projektů v různých oblastech (viz dole).

1. Setkávání dětí a mládeže
2. Příprava budoucích společných projektů
(nejen v oblasti Mládež a školy)

1. Setkávání dětí a mládeže
 

Cílem programu v oblasti Mládež a školy je podpořit zejména česko-německé projekty nových žadatelů, které budou připraveny v nevelkém časovém předstihu před realizací.

Program je určen pro školní i mimoškolní aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří

 • u ČNFB o příspěvek dosud nežádali,
 • nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem,
 • ale chtějí obnovit své setkávací aktivity po jejich přerušení, ke kterému došlo ze závažných důvodů (např. kvůli pandemii koronaviru).

Výše podpory:

Maximální výše podpory je 125 000 Kč nebo 5000 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů.

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musejí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

 • Podpořeny mohou být pouze projekty setkávání dětí a mládeže, které se uskuteční v aktuálním či následujícím čtvrtletí.
 • Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na vyvážený počet českých a německých účastníků, tematické zaměření programu a jeho přínos pro danou věkovou skupinu.
 • Projekty, u kterých lze vzhledem k termínu konání podat žádost v obvyklých lhůtách, nebudou podpořeny.

Způsob podání žádosti:

Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému, rozhodnuto o nich bude vedením sekretariátu ve zkráceném termínu.

Použití příspěvku:

Přehled podporovaných výdajů najdete zde.

Kontakt:

Ingrid Koděrová
ingrid.koderova@fb.cz

+420 722 288 117

2. Příprava budoucích společných projektů
 

Cílem tohoto programu je rychlá podpora počátečního entuziasmu, který  je důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci česko-německých záměrů.

Program je určen pro aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří společně připravují projekt v oblastech Mládež a školy, Kultura, Diskusní fóra a odborná spolupráce, Partnerství obcí a zájmových sdružení (zájmová sdružení a malé obce) a Sociální projekty a podpora menšin a

 • u ČNFB o příspěvek dosud nežádali,
 • nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem,
 • nebo žádali, ale před 3 a více lety.
 • Nově: Školy a mimoškolní zařízení, u nichž došlo k přerušení spolupráce, mohou program využít bez omezení k osobním setkáním zúčastněných vyučujících a pracovníků v oblasti mládeže za účelem opětovného nastartování partnerství. Plánovacích setkání by se mělo zúčastnit i vedení, aby byla zajištěna dlouhodobá spolupráce.

Výše podpory:

Maximální výše podpory je 30 000 Kč nebo 1 200 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč nebo 4 000 €.

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musejí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

 • Podpořeny mohou být pouze přípravné fáze projektů, která se uskuteční v aktuálním či následujícím čtvrtletí.
 • Součástí žádosti bude nástin plánovaného projektu.
 • Realizace plánovaného projektu by měla bezprostředně navazovat na přípravnou fázi podpořenou v programu „Začínáme!“.
 • U projektů, které nebudou následně zrealizovány s podporou ČNFB, bude před zahájením ČNFB informován o časovém plánu a obsahu projektu a po jeho skončení bude předložena stručná zpráva o jeho průběhu.
 • Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na vyvážený počet českých a německých účastníků, kvalitu připravovaného projektu a jeho předpokládaný přínos pro danou cílovou skupinu.
 • Projekty, u kterých lze vzhledem k termínu konání podat žádost v obvyklých lhůtách, nebudou podpořeny.

Způsob podání žádosti:

Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému, rozhodnuto o nich bude vedením sekretariátu ve zkráceném termínu.

Použití příspěvku:

Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků.

Před podáním žádosti v tomto programu kontaktujte prosím referenta, který je odpovědný za danou oblast.

 

 
 
Česko-německý fond budoucnosti