Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podání žádosti

Přílohy žádostí a upřesnění k oblastem podpory

 
 


Jsou-li u níže uvedených oblastí podpory vyžadovány přílohy žádosti, vložte je v elektronické podobě do on-line formuláře.

Projekty programu „Začínáme!“

 • V online-systému zaškrtněte, že žádost podáváte v programu „Začínáme!“.
 • K názvu projektu připište, že se jedná o program „Začínáme!“.
 • Čeští žadatelé vyplní pouze pole v českém jazyce. Do polí, která mají být vyplněna v německém jazyce, napište pouze text „Začínáme!“.

Před podáním žádosti kontaktujte referenta fondu, který je za projekty tohoto typu odpovědný.

Projekty renovací památek

K žádosti nahrajte následující přílohy:

 • položkový rozpočet plánovaných prací
 • stručnou historii památky v češtině a němčině - max. 1 strana
 • fotografii památky (exteriér, interiér)
 • vyjádření příslušného památkového ústavu
 • materiály dokladující česko-německou spolupráci při obnově památky (fotografie ze setkání, články z novin)

Přílohy kromě historie není potřeba překládat.

U židovských stavebních památek je vítaná spolupráce s německým partnerem, není to však nutná podmínka. Již při podání žádosti musí být ale zajištěno, že renovovaný objekt bude následně přístupný veřejnosti a bude umožněno jeho celoroční využití ve smyslu připomínky židovsko-česko-německé kultury a dějin. Projekty tohoto typu doporučujeme předem konzultovat s referentem odpovědným za tuto projektovou oblast.

U všech ostatních žádostí v této kategorii je potřeba dbát na to, aby se také projektoví partneři podíleli na financování, případně zajistili další finanční prostředky.

Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedenkrát do roka, a to 15. srpna. Žádosti by měl podávat vlastník objektu.

Publikace

K žádosti přiložte následující přílohy:

 • minimálně dva odborné posudky popř. recenze (z české a německé strany)
 • kalkulaci nákladů nakladatele popř. tiskárny

Žadateli mohou být nakladatelství, zapojené instituce nebo jednotliví autoři.

Periodika se zpravidla nepodporují.

Kultura – dokumentární filmy

K žádosti přiložte následující přílohy:

 • minimálně dva odborné posudky (z české a německé strany)
 • synopsi v českém a německém jazyce

Fond nepodporuje hrané filmy.

Odborné výstavy

K žádosti přiložte následující přílohy:
 • minimálně dva odborné posudky (z české a německé strany)
 • libreto výstavy v českém a německém jazyce
 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti