Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2016

Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

 
 

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí aktivně vyrovnávali s aktuálními společenskými problémy a zasazovali se za hodnoty otevřené společnosti. 

Fond budoucnosti přitom sleduje následující cíle:

  • Posilování občanské angažovanosti
  • Etablování inovativních formátů projektů občansko-politického a interkulturního vzdělávání
  • Podporu přeshraničního dialogu o současných výzvách na školní, odborné i občanské úrovni

Projekty se musejí zabývat těmito tématy:

  • Migrace a integrace
  • Náboženství a společnost
  • Evropa a evropská integrace

Projekty se musejí vztahovat k německé a/ nebo české společnosti. Měly by být zaměřeny na jasně vymezený problém a měly by dosáhnout konkrétního výsledku.

Informace k podání žádosti:

U projektů předložených v rámci tématu roku je možno žádat o podporu až do výše 70 % celkových nákladů namísto obvyklých 50 %. Žádosti je možno podávat vždy ke konci kvartálu, tedy k 31. prosinci 2015, 31. březnu 2016, 30. červnu 2016, 30. září 2016 a 31. prosinci 2016. O podpoře žádosti podaných v uvedených termínech bude rozhodnuto vždy na konci následujícího čtvrtletí. Projekty z této tematické oblasti tedy mohou být realizovány od druhého čtvrtletí roku 2016.  

Do 31. prosinci 2015 je zároveň možno žádat o podporu pro projekty v rámci tématu roku 2015.

V případě, že uvažujete o podání žádosti v této tematické oblasti, doporučujeme předchozí konzultaci projektu. Pracovníci sekretariátu Vám rádi podají detailní informace.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti