Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Zničené sakrální památky severních Čech 1945-1989

Žadatel:
Občanské sdružení
Společnost pro obnovu památek Úštěcka, 1.máje 18, 411 45 Úštěk
Předseda o.s. Tomáš Hlaváček
Partner projektu:
Freundeskreis Fulda – Leitmeritz/Litoměřice e.V.
Am Florenberg 6, 36093 Künzell
vertreten von Herrn Michael Gösel, 1.Vorsitzender
 
Cíl projektu Prezentace systematického a bezprecedentního systému ničení sakrálních památek v severních Čechách. Výstup: Mapa a databáze, expozice v pražském Klementinu, putovní výstava, odborné publikace.
 

Při evidenci a dokumentaci ohrožených památek shromáždili členové Společnosti pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Národním památkovým ústavem rozsáhlý materiál. K největším škodám došlo v letech 1950 až 1989. Společnost iniciovala přípravu tematické výstavy, která by tyto kulturní zločiny dokumentovala. Myšlenka vyvolala velmi pozitivní reakci v odborných kruzích. V prosinci 2010 vznikla pracovní skupina badatelů z různých organizací, která na tomto tématu začala pracovat.

Po roce intenzivní badatelské práce byla výstava dne 8.12. 2012 slavnostně otevřena v pražském Klementinu. Zde byla prezentována do února 2012, poté poputuje po různých městech v České republice a v Německu.

Na přípravě výstavy se podílely následující organizace: Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Freundeskreis Fulda – Leitmeritz/Litoměřice e.V., Biskupství litoměřické, FF UJEP Ústí nad Labem, FF UK Praha, Národní památkový ústav, Muzeum Most a další.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Zničené sakrální památky severních Čech 1945-1989
 
Zničené sakrální památky severních Čech 1945-1989
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti