Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

XX. Česko-německé brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“

Žadatel:
Ackermann-Gemeinde
Heßstraße 24
D-80799 München
www.ackermann-gemeinde.de
Partner projektu:
Společnost Bernarda Bolzana
Senatsvizepräsident Dr. Petr Pithart, Vorsitzender
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
www.bernardbolzano.cz
 
Cíl projektu Brněnské (dříve jihlavské) sympozium nabízí již od roku 1992 platformu k otevřenému a konstruktivnímu dialogu mezi politiky, vědci, zástupci občanské společnosti a studenty o historických, společenských a politických otázkách, které hýbají Čechy i Němci.
 

Brněnská/jihlavská symposia Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernanda Bolzana patří s více než 200 účastníky mezi největší pravidelná diskusní fóra v česko-německých vztazích. Cílem je umožnit diskuse mezi osobnostmi z různých oborů a dát tak nové impulzy pro další vývoj bilaterálního sousedství uprostřed Evropy. Vedle běžných politických diskusí by měly být během víkendu formulovány a diskutovány základní otázky týkající se politického  a společenského vývoje a  česko-německého soužití v Evropě.

Také v roce 2011 se opětovně setkali politici, žurnalisté, zástupci spolků a institucí i  studenti a hledali společně odpovědi k tématu 20. symposia „Co vede evropské společnosti k sobě a co je drží pohromadě?“. K tomuto tématu referovali mimo jiné bývalý velvyslanec Jiří Grůša, státní tajemník bavorského ministerstva sociálních věcí a poslanec zemského sněmu Markus Sackmann,  poslanec EP Martin Kastler, poslanec EP Jan Březina, vicepremier Rudolf Chmel a velvyslanec dr. Ferdinand von Trauttmansdorff. Své příspěvky zde prezentovali vítězové soutěže esejí pro žáky a studenty, která byla vypsána u příležitosti konání sympozia. Na pozvání města Brna se v sobotu večer uskutečnila recepce v prostorách historické Křížové chodby na Nové radnici. 

Důležitou součástí programu jsou vedle referátů a pódiových diskuzí také otevřené diskuse, které jsou vedeny v plénu, a umožňují tak zapojit se všem zúčastněným osobnostem.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

XX. Česko-německé brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“
 
XX. Česko-německé brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“
 
XX. Česko-německé brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“
 
XX. Česko-německé brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti