Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"

Žadatel:
Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slavistik
http://www.uni-leipzig.de/~slav/
Kontakt: Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz
rytelkuc@uni-leipzig.de
Partner projektu:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://www.ff.cuni.cz/
 
Cíl projektu Hlavním cílem tohoto cyklu konferencí je podpora mladých vědců ve spolupracujících disciplínách bohemistice, polonistice a germanistice v německo-česko-polském trojmezí.
 

Ve dnech 15.–22. května 2015 se na Karlově univerzitě v Praze uskutečnila X. mezinárodní konference řady interFaces. Celkem 35 studentů a doktorandů z univerzit ve Vratislavi, v Lipsku a v Praze se se svými mentory během týdne v příspěvcích a následných diskuzích zabývali tématem „Vícejazyčnosti“ a zároveň na UK absolvovali studijní a odbornou praxi. Vedle odborné části byl pro účastníky zorganizován speciální kulturní program s prohlídkou Starého a Nového Města, Hradčan a muzea Franze Kafky; kulturně historickým vrcholem byla celodenní exkurze do Kutné Hory s návštěvou gotické katedrály sv. Barbory, kostela sv. Jakuba a kostnice v přilehlém Sedlci.

Tento dlouhodobý projekt se neomezuje pouze na setkání studentů, nýbrž neodmyslitelně k němu patří i výměna názorů a zkušeností mezi profesory a docenty výše zmíněných univerzit.

Obsahově se konference interFaces a z nich pramenící publikace zabývají především kulturně historickými, filologickými, literárně historickými a estetickými otázkami, ale i aktuálním děním. Centrální je přitom dynamika vztahu Východ–Západ, která je nahlížena z různých perspektiv.

Podobně jako při minulých konferencích byly příspěvky předneseny ve všech třech konferenčích jazycích, tedy v češtině, polštině a němčině. Také z jubilejního X. ročníku konference vzejde společný sborník. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
"Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci"
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti