Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Sociální akademie „Haus Silberbach“

Žadatel:
Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk
Abt. Akademien und Europa
Finckensteinallee 23-27
D-12205 Berlin
www.ejf.de/?id=235
Partner projektu:
KOTEC, o.s.
Nádražní náměstí 299
CZ-353 01 Mariánské Lázně
 
Cíl projektu Sociální akademie Silberbach si dala za cíl společným vzděláváním překonávat hranice i kulturní bariéry a přispět tak k soudržnosti Evropy.
 

Konáním rekvalifikačních kurzů se sociální tematikou podporuje sociální akademie „Haus Silberbach“ v česko-německé příhraniční oblasti celoživotní vzdělávání a tím také soudržnost. Spolupráce a výměna zkušeností a odborných poznatků umožňují osobní rozvoj účastníků seminářů a jejich kompetencí pro danou profesi, jakož i účast na evropském pracovním trhu. Překonáváme bariéry díky vzdělání.

Přednášející přijíždějí z obou zemí, semináře se konají v češtině a němčině se simultánním tlumočením do druhého jazyka. Nabízíme velice kvalitní a atraktivní možnosti, jak získat kvalifikaci; naše nabídka je v tomto regionu jedinečná a dostupná i těm, pro které se jiné programy konají příliš daleko nebo jsou moc drahé. Naše semináře jsou východiskem pro udržitelnou přeshraniční spolupráci sociálních sítí, a jsou tak investicí do budoucnosti.

Fungování naší akademie „Haus Silberbach“ je možné díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. Semináře jsou pořádány ve dvou jazycích rovněž díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Sociální akademie „Haus Silberbach“
 
Sociální akademie „Haus Silberbach“
 
Sociální akademie „Haus Silberbach“
 
Sociální akademie „Haus Silberbach“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti