Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí

Žadatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta,katedra germanistiky
Doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Jeronýmova 10
CZ-371 15 České Budějovice
http://www.pf.jcu.cz/
Partner projektu:
Universität Passau
Lehrstuhl für Schulpädagogik
Prof. Dr. Norbert Seibert
Innstraße 25 / Zi. 480
D-94034 Passau
www.uni-passau.de
 
Cíl projektu Cílem projektu je utváření a upevňování interkulturních kompetencí studentů učitelství obou zemí ve vztahu k životu a výuce v příhraniční oblasti Dolního Bavorska a Jižních Čech.
 

Projekt je zaměřen na rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují a žijí v česko-německém příhraničí. V rámci projektu navštívili jeho účastníci Školu Národního parku v Hohenau, kde s velkým zaujetím nejen hospitovali, ale též zčásti vedli výuku německého jazyka pro děti z rodin žádajících o azyl. Své hluboké dojmy následně zpracovávali v rámci odborně zaměřeného semináře k tématu „Hranice spojuje“, k zeměpisu a historii sousedních zemí. Na základě německo-českých kulturních standardů, informací o projektu „Bavorsko-český dějepis“ a vlastních zkušeností vytvořili velmi zajímavé postery, které též prezentovali před redaktorkou deníku Passauer Neue Presse. Plni zážitků z adventu Pasově již začali připravovat společnou výuku na školách ve Vimperku a v Českých Budějovicích. K tomu dle svých vlastních možností zmapují život v česko-německém příhraničí, pracovní a studijní příležitosti, specifika kuchyně, volnočasové aktivity žáků apod. Téma „Hranice spojuje“ zapojí do běžné výuky a ověří si tak své kompetence, které v průběhu celého projektu velmi intenzivně rozvíjeli.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti