Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí

Žadatel:
Bohemicum Regensburg-Passau, Universität Regensburg,
Prof. Dr. Marek Nekula
Partner projektu:
Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta MU v Brně,
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD.
 
Cíl projektu Rozvoj jazykových a sociokulturních kompetencí studentů, obeznámení s netradičními formami výuky jazyka a reálií, výměna zkušeností během realizace projektů.
Evaluace a další vzdělávání učitelů.
 

Během setkání se konají workshopy s různým obsahovým i formálním zaměřením. Čeští a němečtí studenti společně pracují na malých projektech (divadelní představení, pásmo s písněmi a básněmi, titulkování trailerů a reklamních spotů, psaní vlastních textů apod.) a výsledky pak prezentují na závěrečném veřejném vystoupení.

Setkání je vždy doplněno i o kulturní program, jehož součástí byl při 5. ročníku tematický výlet na Walhallu s přednáškou, čtení básníka Radka Fridricha a promítání filmu Swingtime, ke kterému řezenští studenti Bohemica/Česko-německých studií vytvořili německojazyčné titulky.

Jazykem komunikace setkání bývá stejnou měrou čeština i němčina, což má pozitivní vliv na další rozvoj jazykových a sociokulturních dovedností studentů.

Učitelům nabízí setkání možnost vyzkoušet si výuku v rámci netradičního formátu, resp. seznámit se s novými formami výuky (kreativní psaní, kreativní překlad, titulkování, prvky divadelní pedagogiky, práce s novými médii apod.) a vyměnit si zkušenosti s kolegy, díky hospitacím si pak mohou rozšířit pedagogickou kompetenci, resp. evaluovat výuku.

Více viz:

http://www.bohemicum.de/projekteveranstaltungen/archiv-veranstaltungen/studentische-workshops/5-treffen-der-bohemisten-und-germanisten-bohemicum-universitaet-regensburg.html

1. setkání: 2011, U Göttingen

2. setkání: 2012, U Tübingen

3. setkání: 2013, U Kiel

4. setkání: 2014, U Greifswald

5. setkání: 7.-11.5.2015, U Regensburg (Bohemicum)

 

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
Rozumět těm druhým: jazyk, kultura, každodenní život v příhraničí
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti