Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice

Žadatel:
Post Bellum
Na Hřebenkách 82/2909
150 00 Praha 5
Koordinátor: Lenka Kopřivová
Lenka.koprivova@postbellum.cz
www.postbellum.cz
www.pametnaroda.cz
www.memoryofnations.eu
Partner projektu:
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, Mainz
Prof. Dr. Sarah Scholl – Schneider
Scholl-schneider@uni-mainz.de
www.uni-mainz.de
 
Cíl projektu Cílem projektu je zaznamenat rozhovory s pamětníky, jejichž životní příběh postihuje různé aspekty existence tzv. železné opony. Výsledky společné práce česko-německého týmu budou veřejnosti zpřístupněny skrze mobilní aplikaci a portál Paměť národa.
 

Na projektu společně pracují studenti Kulturní antropologie/etnologie univerzity v Mainz v Německu a spolupracovníci české neziskové organizace Post Bellum. V jeho rámci se setkáváme s pamětníky a natáčíme s nimi rozhovory o tom, co pro jejich život znamenala železná opona a jak ho ovlivnila. Zajímají nás příběhy nejenom těch, kteří přes hranici utíkali, těch, kteří je převáděli, ale také těch, kteří hranici střežili, podél ní dlouhá léta žili, případně byli vystěhováni z její blízkosti pro svou (častokrát údajnou) politickou nespolehlivost.

Materiál, který při rozhovorech získáme, zpracujeme do mobilní aplikace Paměť národa. Ta dokáže (hlasem pamětníka) vyprávět příběhy na místech, kde se odehrály. Společně s dalšími partnery v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku tak vytváříme moderního průvodce po železné oponě, který má vzniknout do května 2014 a bude založen na materiálech získaných z minimálně osmdesáti pamětnických rozhovorů. Náš projekt je také úzce navázán na evropskou cyklostezku Eurovelo 13 (Stezka železné opony), která právě vzniká, a dodává jí faktografický obsah. Mimo to, informace získané během terénního výzkumu využijí němečtí studenti ve svých kvalifikačních pracích a výsledky výzkumu budou prezentovat na vědecké konferenci v létě 2014.

V rámci projektu se ve dnech 21.-25.10.2013 uskuteční společná exkurze do česko-německého pohraničí. Její smysl je nejen čistě praktický (získání potřebné fotografické a archivní dokumentace pro zpracované příběhy), má také velký význam proto, že díky ní se studenti budou moci na místě seznámit s tím, jakou faktickou podobu rozdělení Evropy železnou oponou mělo, a jak se tato skutečnost uchovává (reflektuje) v dnešní době. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Studenti kulturní antropologie z univerzity v Mohuči
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
Pohraničí: Biografická reflexe česko-německé hranice
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti