Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu

Žadatel:
PD Dr. Dorothée de Nève
FernUniversität in Hagen
Institut für Politikwissenschaft
Universitätsstr. 33
D-58097 Hagen
Partner projektu:
Prof. PhDr. Jaroslav Kučera CSc
Karlsuniversität in Prag
U krize 8-10
CZ-158 00 Praha 5
 
Cíl projektu Workshop umožňuje mladým vědců z Česka, Německa a Rakouska prezentovat a diskutovat své projekty, rozvinout své profesní a interdisciplinární schopnosti a navázat spolupráci na mezinárodní úrovni.
 

Disertační práce je většinou osamělou záležitostí. To je dáno tím, že její autor mnoho hodin čte, píše a jen zřídka má příležitost potkat lidi, kteří se také zajímají o specializovaná odborná témata. Toto pracovní setkání poskytlo příležitost vyměnit si poznatky a navzájem se podpořit.

Mladí vědci představili své výzkumné projekty a diskutovali o nich na interdiciplinárním fóru. Otevřením kulturních, politických a oborových hranic byl vytvořen prostor pro nové, inovativní výzkumné implusy. Ve vzájemném dialogu účastníci setkání interpretovali a diskutovali výsledky různých projektů. Přitom poukázali na souvislosti s aktuálním politickým vývojem v Evropě, např. na postdemokratické tendence v evropských zemích či různé krize ve východní a jižní Evropě.

Úzký vztah k praktické politice zdůraznila i beseda s Gerwaldem Claus-Brunnerem, který účastníkům umožnil nahlédnout do práce Strany pirátů, do praxe tzv. "liquid democracy", přechodné formy mezi reprezentativní a přímou demokracií, i do procesu proměn spolupráce s ostatními stranami. Jako host vystoupil prof. Vassikiki Georgradou s přednáškou o aktuálním politickém vývoji v krizí zmítaném Řecku a o tamním pravicovém extremismu. Závěrečná diskuse se zabývala příčinami pravicových ideologií, vznikem násilí a vzájemným vztahem mezi ekonomickou a politickou krizí.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi - věda v pohybu
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti