Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Otisky kamenné historie

Žadatel:
Jakub Děd, E-mail: jded@omniumzs.cz
Tel.: ¬+420 739385928
Omnium z.s., Smetanova 135, 550 01 Broumov, CZ
www.omniumos.cz
Partner projektu:
Dr. Zuzana Finger, finger@sudeten.de, (089) 48 00 03 65
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Hochstrasse 8, München 816 69
www.sudetendeutsche-heimatpflege.de
 
Cíl projektu Seminář Otisky kamenné historie na podstatě drobných kamenných prvků v krajině poukázal na společnou historii Čechů a Němců v oblastech bývalých Sudet. Tyto kamenné prvky jsou tak mnohdy posledními otisky lidských osudů. Cílem projektu bylo i vysvětlit a zdůraznit mimořádnou důležitost těchto zapomenutých památek pro paměť národa, vzájemně zprostředkovat zkušenosti, přístupy při dokumentaci a digitalizaci i postupy vedoucí k obnově těchto památek.
 

Památky a historie regionů bývalých Sudet spojených s českými Němci nejsou v této oblasti předmětem většího zájmu o jejich poznání, natož o jejich obnovu a záchranu.

Program semináře Otisky kamenné historie zahrnoval cyklus přednášek, prezentací a praktického poznání drobných kamenných prvků v krajině, díla lidských rukou, jako jsou křížky, kalvárie, křížové cesty, památeční kameny, hřbitovní náhrobky a sousoší, hřbitovy, která jsou spojena s historií regionu a jeho obyvatel. Tyto kamenné prvky jsou tak mnohdy posledními otisky lidských osudů.

Vedle představení historických souvislostí, regionálních odlišností budou představeny příklady obnovy těchto památek v oblastech bývalých Sudet.

Projekt Otisky kamenné historie ukázal na pozitivních příkladech obnovy z jiných regionů smysluplnost a proveditelnost těchto aktivit. A zároveň ukázal, jaký smysl tyto aktivity mohou mít i pro život v regionu.

Jde o první podobně koncipovaný projekt sdružení Omnium, který by měl pomoci iniciovat mnohem šířeji pojaté aktivity za účelem poznání a prezentace společné česko-německé historie regionu.

 

Seminář proběhl ve dnech 9.-10. října 2014 na Broumovsku. Program přednášek byl doplněn i prohlídkami památek na Broumovsku (klášter Broumov, kostely v Broumově, Martínkovicích, Šonově, Heřmánkovicích a kaple v Olivětíně).

 

Na seminář naváže konference „Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet”, která proběhne ve dnech 4.-6. prosince 2014 v Broumově. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
Otisky kamenné historie
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti