Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Německo-polsko-česká letní škola „Vzpomínkové kultury střední Evropy. Polsko a Česká Republika – Praha/Štětín 2012

Žadatel:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Dekan der Philosophischen Fakultät
Karls-Universität Prag
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Tel. +420 221 619 441
(verantwortlich: Dr. Torsten Lorenz)
Partner projektu:
Prof. Dr. Karl Schlögel
Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstr. 59,
15230 Frankfurt (Oder),
Tel.: +49 335 5534-2563
 
Cíl projektu Letní škola se věnovala otázce vzniku, podobě a proměně vzpomínkových kultur v České republice a v Polsku – v zemích, které jsou rozličnými historickými vztahy spjaty s Německem.
 

Trinacionální německo-česko-polská letní škola DAAD „Go East“ – „Memory Cultures in Cental Europe. Poland and Czech Republik“ byla pořádána od 9. do 23. září 2012 ve Štětíně a v Praze na Univezitě Štětín a Karlově univerzitě Praha. Věnovala se otázce vzniku, podoby a proměňování vzpomínkových kultur v České republice a Polsku – tedy v zemích, jež jsou obě spjaty rozmanitými historickými vztahy s Německem.

Výchozím bodem bylo zjištění, že nehledě na velmi pozitivní vývoj třístranných vztahů vznikají ještě dnes mezi Němci, Čechy a Poláky rozpory v různých interpretacích historických dějišť, událostí, ba celých epoch.

Cílem letní školy bylo shromáždit pokročilé studující ze tří zemí a prostřednictvím seminářů, přednášek a obsáhlých profesionálně vedených prohlídek měst je pozvat k dialogu o stavu, vývoji a budoucnosti historických vzpomínek v trojúhelníku Německo-Čechy-Polsko, podnítit badatelské projekty a získat multiplikátory pro porozumění mezi těmito třemi zeměmi. Průběh letní školy a závěrečné vyhodnocení s účastnicemi a účastníky ukázalo, že letní škola měla celkově dobrý ohlas a že by se většina účastníků chtěla i nadále této tematice věnovat.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Německo-polsko-česká letní škola „Vzpomínkové kultury střední Evropy. Polsko a Česká Republika – Praha/Štětín 2012
 
Německo-polsko-česká letní škola „Vzpomínkové kultury střední Evropy. Polsko a Česká Republika – Praha/Štětín 2012
 
Německo-polsko-česká letní škola „Vzpomínkové kultury střední Evropy. Polsko a Česká Republika – Praha/Štětín 2012
 
Německo-polsko-česká letní škola „Vzpomínkové kultury střední Evropy. Polsko a Česká Republika – Praha/Štětín 2012
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti