Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Možnosti a hranice zapojení občanské společnosti – na příkladu vypořádání se s pravicovým extremismem, antisemitismem a rasismem v Německu a České republice

Žadatel:
EBZ Alexandersbad – Projektstelle gegen Rechtsextremismus
Markgrafenstraße 34
95680 Bad Alexandersbad
Tel: (0 92 32) 99 39 0
Email: info@ebz-alexandersbad.de
www.ebz-alexandersbad.de
Partner projektu:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
Riegrova 17
CZ-306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755
Email: tandem@tandem.adam.cz
www.tandem.adam.cz
 
Cíl projektu Vypořádávání s pravicovým extremismem a rasismem musí probíhat na různých úrovních a nesmí být přenecháno pouze státu. Pro tento okruh úkolů má proto zvláštní význam angažovanost občanské společnosti. Na zasedání by měly být představeny a porovnány podmínky a možnosti tohoto angažmá v Německu a České republice (a v Rakousku).
 

Angažovanost občanské společnosti proti pravicovému extremismu a rasismu v Německu, České republice a Rakousku byla prezentována na základě čtyř tematických těžišť:

  • Monitoring: Ozřejmilo se, jako důležité jsou instituce nezávislé na státu, které dokumentují extrémní pravicové nebo rasistické zásahy. Tím se kontroluje jednání státu, jsou informovány a v nejlepším případě ochráněny potenciální oběti a teprve tím se občanská společnost stává akceschopnou.
  • Konzultace pro oběti: Na třech případech z Bavorska, Saska a České republiky se ozřejmilo, jaké procesy musí oběti rasistických zásahů absolvovat. Bezpečnostní orgány často vůbec nejsou připraveny na to, jak zacházet s vyvolánými traumaty. Pro všechny případové studie bylo společné, že může dojít k sekundárním procesům viktimizace a k převrácení poměru pachatel-oběť.
  • Intermediární postup: Postup proti pravicovému extremismu a rasismu musí být na úrovni státu, na úrovni komunální i na úrovni občanské společnosti. K přiměřenému zacházení s rozličnými kulturami, jazyky a logikou chováni je zapotřebí vysoká kompetence všech aktérů. K tomu potřebujeme „intermediární“ aktéry, což mohou být např. aliance. Bylo objasněno, jak různě se příslušné kompetence projevují, což se však v zúčastněných zemích nerozlišuje.
  • Celospolečenští aktéři: Nakonec představili svoje rozsáhlé a působivé angažmá velcí aktéři, jako církve, diakonie a odbory. Zde se ukázaly velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: v Německu se odbory hodnověrně angažují proti rasismu, v České republice jakožto aktéři vystupují v malé míře.

Článek ve Frankenpost

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Možnosti a hranice zapojení občanské společnosti – na příkladu vypořádání se s pravicovým extremismem, antisemitismem a rasismem v Německu a České republice
 
Možnosti a hranice zapojení občanské společnosti – na příkladu vypořádání se s pravicovým extremismem, antisemitismem a rasismem v Německu a České republice
 
Možnosti a hranice zapojení občanské společnosti – na příkladu vypořádání se s pravicovým extremismem, antisemitismem a rasismem v Německu a České republice
 
Možnosti a hranice zapojení občanské společnosti – na příkladu vypořádání se s pravicovým extremismem, antisemitismem a rasismem v Německu a České republice
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti