Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Konference „Zámecké interiéry v Čechách a v Sasku“

Žadatel:
Zámek Děčín, p.o., Ing. Iveta Krupičková
Dlouhá jízda 1254, Děčín, 405 02
tel.:412 518 905, 775 862 632
krupickova@zamekdecin.cz
www.zamekdecin.cz
Partner projektu:
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Schloss Weesenstein, Dr. Andrea Dietrich
Am Schlossberg 1, D-01809 Müglitztal
andrea.dietrich@schloesserland-sachsen.de
 
Cíl projektu Konference by měla přispět k hlubšímu poznání historie českých a saských zámků a jejich bývalých majitelů. Důraz je kladen na zámecké interiéry, které mimořádně podléhají proměně doby.
 

Zámecké interiéry podléhaly a podléhají neustálým změnám. Prodeje, války a změny využití se často zásadně odrazily na stavbách, ale ještě více na zařízení interiérů, které mnohdy vznikalo po staletí. V rámci tohoto projektu má být zdokumentována historie šlechtických sídel ve 20. Století, které bylo pro mnoho těchto objektů osudové.

Konference se konala ve dnech 8. - 10. 11. 2012. Během prvních dvou dnů zaznělo 20 příspěvků od českých a německých referentů. Třetí den, 10.11. 2012, se uskutečnila exkurze na tři české zámky, na Zákupy, Hrubý Rohozec a Sychrov.

Konference se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu a byla doprovázena živými diskusemi mezi referenty a posluchači. Byly domluveny i plány na budoucí další česko-německou spolupráci. Příspěvky, které na konferenci zazněly budou v příštím roce publikovány ve sborníku, jeho vydání bude financováno z prostředků Evropské unie z programu Cíl 3. Sborník vyjde v české a německé verzi.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Konference „Zámecké interiéry v Čechách a v Sasku“
 
Konference „Zámecké interiéry v Čechách a v Sasku“
 
Konference „Zámecké interiéry v Čechách a v Sasku“
 
Konference „Zámecké interiéry v Čechách a v Sasku“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti