Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"

Žadatel:
Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg
Internationalisierung der Lehrerbildung
Wissenschaftliche Referentin: Kerstin Surauf
kerstin.surauf@uni-wuerzburg.de
Partner projektu:
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
vedoucí oddělení germanistiky:
PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
gabriela.rykalova@fpf.slu.cz
 
Cíl projektu Cílem bylo seznámit se s oběma vzdělávacími systémy a pohlížet na Evropu přes vlastní hranice jako na jeden vzdělávací prostor. Dále mají být posíleny interkulturní kompetence a navázány těsné kontakty mezi oběma kulturami.
 

Program internacionalizace učitelského vzdělávání je studijním programem pro studující učitelství na Univerzitě Würzburg. Program zahrnuje přípravný seminář, přednášky hostujících odborníků a exkurzi do zahraničí. Již v letním semestru 2012 byly z tohoto důvodu navázány první kontakty se Slezskou univerzitou Opava, které byly v letošním roce rozšířeny vzájenou vědecko-pedagogickou výměnou.

Skupina z Opavy navštívila Würzburg v době od 30. června do 7. července, skupina z Würzburgu oplatila návštěvu od 22. září do 2. října 2013. Obě skupiny získaly během svého pobytu prostřednictvím hospitací při výuce cenné náhledy do vzdělávacího systému příslušné hostitelské země. Tak mohli všichni účastníci získat zkušenosti z první ruky a odnésti si trvalé podněty pro svou vlastní výuku. V diskusích, přednáškách a rozhovorech bylo možné vyměňovat si názory a stanoviska a získat tak lepší vzájemné porozumění, přispět k interkulturní kompetenci všech zúčastněných a realizovat přátelskou pospolitost mezi oběma kulturami. Tento těsný kontakt má být i v budoucnu udržován a rozšířován.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
Internacionalizace učitelského vzdělávání: "Srovnání českého a německého vzdělávacího systému"
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti