Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)

Žadatel:
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i.
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8
Tel. 00420 – 286 010 110
www.mua.cas.cz
Partner projektu:
Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e.V.
Schiffbauerdamm 17
10117 Berlin
Tel. +49(0)30/227-925-72
info@kgparl.de
 
Cíl projektu Konference rozvíjí odbornou diskusi o předmětu, metodách a výsledcích komparativního výzkumu evropského parlamentarismu jako fenoménu kulturních dějin a dějin komunikace a vzájemné sebereflexe.
 

Vědecká konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)“ byla pokračováním dialogu českých a německých vědců o společných a odlišných stránkách vývoje evropských parlamentních systémů, který byl zahájen před několika lety. Pořadatelé přitom kladli váhu na to, aby parlamentarismus pojímali jako součást společného evropského dědictví.

Konceptem tzv. životních světů se pražské jednání v říjnu 2011 zaměřilo jak na „všední den“ parlamentů, tak na jeho samotné aktéry. Ve středu zájmu odborníků stály otázky, jak se vyvíjel životní styl poslanců, jejich veřejný obraz a v neposlední řadě i jejich vlastní sebereflexe. Diskutovalo se např. o tom, jak se poslanci vypořádávali s každodenními požadavky a nároky své poslanecké profese a jak tato naopak působila na jejich soukromý život. Zvláštní význam přitom hrál výzkum očekávání voličů a veřejnosti, před kterými se poslanci ve veřejném prostoru prezentovali.

Konferenčnímu jednání se podařilo životní světy poslanců uchopit komparativně  a v kontextu politických, mediálních a sociokulturních proměn Evropy posledních 150 let. Dotčeny přitom byly rovněž aktuální diskuse o metodických problémech politických dějin jakožto dějin kultury. K úspěšnému výsledku podstatnou měrou přispěly jak společné badatelské zájmy, tak koncepční spolupráce českých a německých vědců.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
II. mezinárodní konference „Parlamentní kultury v Evropě – Životní světy poslanců v Evropě (1860-1990)
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti