Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Ideje urbanity

Žadatel:
Bořek Němec
Architekturstudent TU Dresden
www.ideasofurbanity.com
www.facebook.com/ideasofurbanity
Partner projektu:
Lukáš Taller
student architektury ČVUT
 
Cíl projektu Projekt Ideje urbanity si klade za cíl upozornit na havarijní stav urbanismu českého maloměsta na základě zásahů studentů architektury prostřednictvím drobných intervencí, přestaveb, vylepšení, konverzí, či demolic tam, kde je to nutné.
 

Spouštěcím impulzem k uspořádání výstavy bylo bezmezné a nekoncepční rozpínání obytných částí Buštěhradu do okolní krajiny. Zjištění, že se město neplánovitě chová a chovalo v zásadních otázkách urbanismu a s ním související architektury, vedlo ke vzniku uskupení studentů architektury z Čech a Německa, které se začalo těmito problémy intenzivněji zabývat.

S podporou zainteresovaných odborníků, jakými jsou architekti Petr Kovář, Daniela Javorčeková, Jan Šépka a další, byla uspořádána exkurze studentů po městě a jeho okolí a dva workshopy v prostorách tamní školy. Snaha zviditelnit problémy a potenciály vybraných míst a Buštěhradu samotného vyústila dne 5. května 2012 ve výstavu vypracovaných projektů. Vzhledem k velké účasti návštěvníků a místy bouřlivé diskusi nad projekty bylo možno vidět, že se podařilo trefit do palčivých témat města.

V současnosti se v úvodní fázi nachází vznik urbanistické koncepce pro Buštěhrad, přesun Idejí urbanity do dalšího města, vznik Česko-německého ateliéru architektury a příprava drobných realizací.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
Ideje urbanity
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti