Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Diskusní fóra a odborná spolupráce

16. česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky

Žadatel:
Komora soudních tlumočníků ČR
(Kammer der Gerichtsdolmetscher)
110 00 Praha 1, Hybernská 18
Tel.: +420/222220846
kstcr@kstcr.cz
Partner projektu:
Jarmila Witzke
90455 Nürnberg, Greuther Strasse 53
Tel.: +49/9122/975939
info@uebersetzer-witzke.de
 
Cíl projektu Česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky si klade za cíl přispívat ke zvyšování kvalifikace soudních tlumočníků, jejichž pracovním jazykem je němčina a čeština.
 

V rámci projektu jsou postupně probírány veškeré oblasti terminologie a praxe, se kterými se soudní tlumočníci při své práci setkávají. Seminář je pořádán pro tlumočníky a překladatele z Německa a České republiky.

Program semináře v roce 2011 byl věnován následujícím tématům: spolupráce soudů s přísežnými tlumočníky v SRN a ČR, rodinné právo (vč. procesního řízení), úvod do pojmosloví obchodního práva, obchodní společnosti, smluvní vztahy a rasově a xenofobně motivovaná trestná činnost.  Přednášející: dr. Paul Springer – Direktor des Amtsgerichts Siegen, ass. iur. Michael Wilding – právník, DAAD - odborný lektor pro německé právo, prof. doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc. – vedoucí katedry obchodního práva na PF UK v Praze; JUDr. Petr Vrtěl – soudce Okresního soudu Prostějov a PhDr. Milena Horálková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Terminologický workshop vedla tradičně zkušená lektorka, překladatelka a tlumočnice PhDr. Milena Horálková, která je přední odbornicí na právní jazyk v kombinaci českého a německého jazyka.

Dlouhodobým záměrem semináře je udržovat a rozvíjet odborné znalosti soudních tlumočníků češtiny a němčiny v obou zemích, informovat je o aktuální situaci terminologie i o obsahové stránce jednotlivých oblastí. Nedílnou a neopominutelnou součástí a posláním semináře je také přispívat k navazování a rozvíjení osobních kontaktů mezi soudními tlumočníky z České republiky a Německa.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

16. česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky
 
16. česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky
 
16. česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky
 
16. česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti