Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podání žádosti

Na co dát pozor

 
 

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatelem či partnerem může příp. být i jednotlivá osoba.

Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Výjimkou jsou projekty renovací památek, kde může realizace projektu být až dva roky. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje výlučně provozní náklady institucí.

Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Maximální výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající náklady je třeba hradit z vlastních a/nebo jiných zdrojů.

Pouze v případě, že se jedná o projekt podávaný v rámci aktuálního „Tématu roku“ nebo o speciální programy vyhlášené Fondem, může příspěvek fondu dosahovat až 70 % celkových nákladů. Informace o „Tématu roku“

Úkolem nositelů projektů je věnovat se v co nejširší míře práci s veřejností a upozorňovat v této souvislosti na podporu Česko-německého fondu budoucnosti. Oba partneři by měli dbát na intenzivní dokumentaci průběhu projektu prostřednictvím fotografií, videí, informací z tisku a jiných informačních zdrojů, aby bylo možné prezentovat projekt na webových stránkách Fondu budoucnosti.

Základní podmínkou pro vyplacení příspěvku je v případě opakované žádosti řádné vyúčtování předchozího projektu. 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti