Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podání žádosti

Po podání žádosti

 
 

Pracovníci sekretariátu všechny doručené žádosti důkladně prověří jak z hlediska formálních kritérií, tak kvality projektu a jeho shody s cíli Fondu budoucnosti. Fond registruje a zpracovává po každé uzávěrce přibližně 200 projektů, které jsou poté na konci následujícího čtvrtletí předkládány k posouzení správní radě.

Rozhodnutí rady je vždy sděleno písemně – mailem na adresu koordinátora projektu. Výsledek jednání správní rady se jako aktuální „stav projektu“ zároveň zobrazí v uživatelském on-line účtu žadatele. Seznam všech schválených projektů je nadto zveřejněn v rubrice Aktuality.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti