Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podání žádosti

Lhůty pro podání žádostí

 
 

 

Termíny uzávěrky pro projekty plánované v

1. čtvrtletí nebo později:       do 30. září předchozího roku

2. čtvrtletí nebo později:       do 31. prosince předchozího roku

3. čtvrtletí nebo později:       do 31. března

4. čtvrtletí nebo později:       do 30. června
 

Termíny uzávěrky pro projekty renovací památek

Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedna, a to 15. srpna v příslušném roce. Jedná se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. Rozhodnuto o těchto projektech bude vždy koncem roku, kdy byla žádost podána.

Ve výjimečných případech, kdy by mohla být ohrožena realizace projektu, je možné podat žádost v termínech, které platí pro ostatní projektové kategorie. Týká se to výlučně žádostí, kdy se jedná o havarijní stav objektu nebo o projekt mimořádného významu pro česko-německé vztahy.
 

Termín uzávěrky pro stipendia

Termín pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 31. lednu pro následující akademický rok.
 

Pokud je Váš projekt organizačně náročný nebo se koná na počátku příslušného čtvrtletí, doporučujeme, aby byl podán s větším než čtvrtletním předstihem.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti