Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / PROJEKTTITEL

ČÁSTKA / SUMME

6_22_5090

5090

Do Německa na zkušenou 2023 / Versuch's mal in Deutschland 2023

160 000

CZK

6_22_5838

5838

Jací jsme byli a jací jsme, aneb co nám covid dal a vzal?  / Wer wir waren und wer wir sind. Was uns Corona genommen und gegeben hat.

89 845

CZK

3_22_7811

7811

Zvony smíření  / Versöhnungsglocken

250 000

CZK

3_22_8180

8180

Obnova starých německých hrobů na obecním hřbitově - 1. etapa / Sanierung der altdeutschen Gräber auf dem Gemeindefriedhof - 1. Etappe

300 000

CZK

2_22_10359

10359

Firemní praktikum 2023 / Firmenpraktikum 2023

116 300

CZK

8_22_11187

11187

Cesta ke svatému Gabrielu / Der Weg nach St. Gabriel

250 000

CZK

5_22_11308

11308

Rozvoj česko-německého výměnného stipendijního programu pro spisovatele / Fortsetzung und Erweiterung des deutsch-tschechischen Austauschstipendienprogramms für Autor*innen

450 000

CZK

4_22_11918

11918

Spojení / Verbindung

7 900

EUR

2_22_12222

12222

Učíme se společně II. / Wir lernen zusammen II.

200 000

CZK

3_22_12310

12310

Pokračování rekonstrukce bývalé pacovské synagogy / Fortsetzung der Renovation der ehemaligen Synagoge in Pacov

500 000

CZK

6_22_12436

12436

Covid - vytěžme z toho co nejvíce! / Covid - machen wir das Beste draus!

116 550

CZK

3_22_12508

12508

Teplický kostel sv. Alžběty - chrám s dveřmi otevřenými všem  / Teplitzer St. Elisabethkirche - das Gotteshaus mit offenen Türen für alle

600 000

CZK

2_22_12601

12601

Postoloprtsko-Hartmannsdorfské partnerství škol 2022/2023 / Hartmannsdorf-Postelberger Schulpartnerschaft 2022/2023

4 500

EUR

3_22_12688

12688

Obnova německého hřbitova v obci Hlinka - II. etapa / Renovierung des deutschen Friedhofs in der Gemeinde Hlinka - II. Phase

150 000

CZK

4_22_12744

12744

Očití svědci ze Sudet v rozhovoru s mladou českou generací / Zeitzeugen aus dem Sudetenland im Gespräch mit der jungen tschechischen Generation

2 720

EUR

8_22_12745

12745

Pokračování obnovy krovu a střešní krytiny kostela sv. Jiří v Dolní Branné - etapa 2023
  / Fortsetzung der Renovierung des Dachstuhls und der Dachziegel an der St. Georgskirche in Dolní Branná - Etappe 2023

350 000

CZK

3_22_12750

12750

Obnova kostela Mistra Jana Husa v České Lípě - II. etapa / Sanierung der Jan-Hus-Kirche in Česká Lípa: II. Etappe

500 000

CZK

8_22_12783

12783

Vitti...česko-německé skladatelky / Vitti...Tschechisch-Deutsche Komponistinnen

60 000

CZK

8_22_12824

12824

Artist Exchange for Independent Publishing 2023 OUTDOOR / Artist Exchange for Independent Publishing 2023 OUTDOOR

160 000

CZK

3_22_12843

12843

Dokončení obnovy střechy kostela sv. Martina ve Skorošicích / Abschluss der Restaurierung des Daches der St. Martinskirche in Skorošice/Gurschdorf

300 000

CZK

3_22_12845

12845

Obnova střechy lodi kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku / Restaurierung des Daches des Kirchenschiffs der Dreifaltigkeitskirche in Javorník

300 000

CZK

3_22_12851

12851

Renovace fasády věže kostela sv. Jakuba v Mrzlicích / Renovaion der Fassade des Turmes der St. Jakobikirche in Merschlitz

300 000

CZK

4_22_12852

12852

XXXI. česko-německé brněnské symposium "Dialog uprostřed Evropy" / XXXI. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium "Dialog in der Mitte Europas"

17 500

EUR

3_22_12865

12865

Dokončení opravy fasád kostela Nanebevzetí P.M. (Sv.Šimona a Judy) v Rožmitále n.Š. / Abschluss der Fasade-Wiederherzustellen - die Kirche Mariahimmelfahrt (hl.Simon und Judas) in Rosenthal

250 000

CZK

8_22_12867

12867

Pořízení dvou nových zvonů pro poutní místo v Horní Polici / Herstellung von zwei neuen Glocken für den Wallfahrtsort in Oberpolitz

200 000

CZK

3_22_12869

12869

Obnova německého hřbitova v Českém Bukově - Etapa 2 / Restaurierung des deutschen Friedhofs in Český Bukov / Böhmisch Pokau - Etappe 2

100 000

CZK

3_22_12871

12871

Obnova kostela v Polubném / Die Erneuerung der Kirche in Polaun

600 000

CZK

4_22_12874

12874

Alma Rosé / Alma Rosé

91 730

CZK

8_22_12876

12876

Pokračování obnovy fasády kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích - etapa 2023 / Wiederherstellung der Fassade in der Sankt-Johanneskirche in Markoušovice (Markausch)

350 000

CZK

3_22_12878

12878

Renovace synagogy v Lounech - 1.etapa / Renovierung der Synagoge in Louny - 1. Etappe

350 000

CZK

3_22_12880

12880

Obnova pláště věže kostela sv. Petra a Pavla v Broumově / Restaurierung des Kirchturms der Kirche St. Peter und Paul in Broumov

300 000

CZK

3_22_12881

12881

Obnova Kaple Sv. Prokopa Knínice  / Sanierung von der Kapelle St. Prokop Knínice

250 000

CZK

3_22_12884

12884

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 8. etapa
 / Rettung des Alten Friedhofs in Steinschönau - 8. Etappe

50 000

CZK

3_22_12886

12886

Obnova fasády lodi kostela sv. Jiří v Jeseníku-Bukovicích / Restaurierung der Fassade des Kirchenschiffs der St. Georgskirche in Jeseník-Bukovice

600 000

CZK

3_22_12887

12887

Obnova kůru a varhan v kostele sv. Kateřiny v Opavě-Kateřinkách / Restaurierung des Chors und der Orgel in der St. Katharinenkirche in Opava-Katerinky

300 000

CZK

3_22_12888

12888

Celková stavební a restaurátorská obnova synagogy v Neveklově  - oprava stropu / Eine ganzheitliche Bau- und Restaurationserneuerung der Synagoge in Neveklov - Deckenreparatur

600 000

CZK

4_22_12889

12889

Společně budujeme udržitelnost. / Gemeinsam schaffen wir Nachhaltigkeit.

360 000

CZK

3_22_12890

12890

Záchranné práce na náhrobcích poškozených nebo ohrožených erozí na židovském hřbitově v Nové Bystřici  / Rettungsarbeiten auf beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Nová Bystřice

250 000

CZK

3_22_12892

12892

Křížová cesta smíření při kostele sv. Anny v Dětřichově u Frýdlantu v Čechách / Versöhnungskreuzweg bei der St. Anna-Kirche in Dittersbach bei Friedland in Böhmen

200 000

CZK

3_22_12895

12895

Židovský hřbitov na Kladně – záchranné práce na náhrobcích v havarijním stavu, poškozených nebo ohrožených pádem / Der jüdische Friedhof in Kladno- Rettungsarbeiten an den Grabsteinen in einem äußerst beschädigten Zustand, die umfallen können

300 000

CZK

3_22_12898

12898

Oprava druhé poloviny ohradní zdi židovského hřbitova v Protivíně / Reparatur der zweiten Hälfte der Einfriedungsmauer des jüdischen Friedhofs in Protivín

150 000

CZK

8_22_12899

12899

Pokračování obnovy krovu a střechy kostela Nejsvětější Trojice v Hostinném / Instandsetzung des Dachstuhls und der Dachdeckung der Dreifaltigkeitskirche in Hostinné (Arnau) - Fortsetzung

400 000

CZK

4_22_12902

12902

Česko-německá konference: "Evropa na rozcestí - mezi mírem a válkou?" / Deutsch.tschechische Konferenz: „Europa am Scheideweg – zwischen Frieden und Krieg?“

170 000

CZK

3_22_12903

12903

Obnova kaple sv. Josefa v Anníně / Restaurierung der Kapelle St. Joseph in Annaberg

350 000

CZK

8_22_12908

12908

Renovace stropu presbytáře kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku / Renovierung der Decke des Presbyteriums der Kirche St. Simon und Judas in Alt Rognitz

350 000

CZK

5_22_12909

12909

Komenského Angelus pacis v kontextu raného novověku a jeho příspěvek k současné etice míru (vydání sborníku) / Comenius‘ Angelus Pacis im Kontext der Frühmoderne und dessen Beitrag zur heutigen Friedensethik. (Herausgabe eines Sammelbandes)

1 400

EUR

3_22_12911

12911

Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově – 2. etapa / Reparatur des Daches der Kirche Mariä Himmelfahrt in Neratov - 2. Etappe

300 000

CZK

4_22_12913

12913

Hudba bez hranic 4 / Grenzenlose Musik 4

4 706

EUR

6_22_12916

12916

Knedlíky nebo knedle? Získávání interkulturních kompetencí na příkladu z oblasti pohostinství / Klöße oder Knödel? Interkulturelle Kompetenzen am Beispiel des Gastgewerbes erlangen

3 000

EUR

8_22_12920

12920

CLOSE ENOUGH / CLOSE ENOUGH

33 000

CZK

5_22_12921

12921

Vydání knihy Tábory a válečný průmysl / Veröffentlichung des Buches Lager und Kriegsindustrie

150 000

CZK

4_22_12922

12922

Reliéfní intarzie z Chebu / Reliefintarsien aus Eger

6 500

EUR

5_22_12926

12926

Na sudetských horách se nezpívá / Im Sudetengebirge kann man nicht singen

35 000

CZK

4_22_12928

12928

25. Národní výběrová konference EPM v ČR Kolín 2023 / 25. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik Kolín 2023

70 000

CZK

2_22_12932

12932

Výměnný program - "Začínáme" / Austauschprogramm - "Wir beginnen"

5 269

EUR

8_22_12935

12935

Rezidenční program Gloagauair v Berlíně - rezidence malířky Magdalény Ševčík / Gloagauair Residenzprogramm in Berlin – Residenz der Malerin Magdaléna Ševčík

1 775

EUR

4_22_12936

12936

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny 2023
 / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit 2023

2 000 000

CZK

5_22_12937

12937

51. malé dny harmoniky / 51. Kleine Tage der Harmonika

1 500

EUR

5_22_12938

12938

Věra Trnková – Stephan Heinrich Nolte
Za okrajem dějin
(Pražský dětský lékař Berthold Epstein / 1890–1962)
 / Věra Trnková – Stephan Heinrich Nolte
In den Grauzonen der Geschichte
(Der Prager Kinderarzt  Berthold Epstein / 1890–1962)

60 000

CZK

6_22_12942

12942

Sustainability – The ability to sustain (yourself)
Jak lze utvářet ekologickou, ekonomickou, sociální a osobně udržitelnou budoucnost bez ohledu na hranice? / Sustainability – The ability to sustain (yourself)
Wie lässt sich eine ökologische, ökonomische, gesellschaftliche und persönlich nachhaltige Zukunft über Grenzen hinweg gestalten?

8 500

EUR

5_22_12953

12953

E*forum pro (germano)bohemistiku 2023 / E*forum für (Germano)bohemistik 2023

90 000

CZK

8_22_12954

12954

G0L3M / G0L3M

2 000

EUR

2_22_12956

12956

Udržitelnost a změna klimatu se týká nás všech / Nachhaltigkeit, der Klimawandel geht uns alle an

3 600

EUR

6_22_12960

12960

Corona a co teď? Nápady pro buducnost, 2. etapa výměnného programu v Lachendorfu
 / Corona und was nun? Ideen für die Zukunft, 2. Austausch-Etappe in Lachendorf

93 333

CZK

5_22_12962

12962

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2023 / Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2023

290 000

CZK

8_22_12964

12964

Letní slavnosti staré hudby 2023: Polyhymnia + Musikalischer Parnassus + Interpretační seminář / Sommerfestspiele der Alten Musik 2023 Polyhymnia + Musikalischer Parnassus + Interpretationsseminar

270 000

CZK

2_22_12968

12968

Kulturou proti antisemitismu 2023 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2023

200 000

CZK

2_22_12978

12978

Výměnný pobyt Praha-Herne 2023 / Schüleraustausch Prag-Herne 2023

94 994

CZK

5_22_12980

12980

Modrák / Blau - Der kleine blaue Traktor

30 000

CZK

5_22_12981

12981

Uprostřed na okraji: Severovýchod
Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety / Mitten am Rande: Nordosten
Gespräche mit Menschen, die dem Sudetenland ein neues Gesicht geben

170 000

CZK

8_22_12982

12982

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha / Internationales Kammermusiekfestival EuroArt Prag

35 000

CZK

5_22_12983

12983

Rozvoj sociální a emoční inteligence u dětí jako prostředek pro podporu duševního zdraví a wellbeingu dětí od 7 let / Die Entwicklung der sozialen und emotionalen Inteligenz bei Kindern als Mittel zu besseren Psychohygiene und zum Wellbeing der Grundschulkinder ab 7 Jahren

42 500

CZK

8_22_12985

12985

SPOLEČNĚ A KONSTRUKTIVNĚ
Německé a české konkrétní umění ve sbírce Galerie Goller / GEMEINSAM UND KONSTRUKTIV
Deutsche und Tschechische konkrete Kunst in der Sammlung Galerie Goller

146 000

CZK

8_22_12986

12986

20. Nisa Film Festival: Němci a Češi – blízcí, nebo vzdálení? (filmové řady „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Post Sovjet Union“, „70 mm“ a doprovodný program)
 / 20. Neiße Filmfestival: Deutsche und Tschechen — nah oder fern? (Filmreihen „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Post Sovjet Union“, „70mm” und Rahmenprogramm)

14 500

EUR

4_22_12987

12987

24. Drážďanské dny krátkometrážních filmů. "24 Shadows of ... (naděje)" Programy z různých zemí, workshopy a setkání / 24. dresdner schmalfilmtage. "24 Shadows of … (Hoffnung)" Länderprogramme, Workshops und Get Togethers

3 500

EUR

2_22_12988

12988

Energetika ČR a SRN: Na cestě k udržitelnému rozvoji / Energieerzeugung in Tschechien und Deutschland: auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung

5 000

EUR

6_22_12989

12989

ŠKOLA TANČÍ 2023 - Empowering kids! A jak toho docílit! / TANZ IN SCHULEN 2023 - Empowering Kids! Wie machen wir das!

6 800

EUR

4_22_12990

12990

Muzejní pedagogika přes hranice / Museumspädagogik über Grenzen

8 600

EUR

6_22_12992

12992

Německo-česká obchodní praxe / Deutsch-tschechisches Berufspraktikum

3 600

EUR

2_22_12993

12993

Studijní pobyty na německých školách / Gastschulaufenthalte in Deutschland

88 000

CZK

6_22_12996

12996

Česko-německé setkání ve Wildniscampu Falkenstein (Katharinen Gymnasium Ingolstadt und Gymnázium Prachatice) / Deutsch-Tschechische Begegnung im Wildniscamp am Falkenstein (Katharinen Gymnasium Ingolstadt und Gymnasium Prachatitz)

3 847

EUR

2_22_12998

12998

Výměnný pobyt českých a německých žáků / Austauschaufenthalt der tschechischen und deutschen Schüler

34 740

CZK

6_22_12999

12999

Vstup do nového věku - co nás pandemie naučila? / Eintritt in ein neues Zeitalter - was haben wir aus der Pandemie gelernt?

8 500

EUR

5_22_13001

13001

Doprovodná publikace ke speciální výstavě "Luxus, elegance, porcelán – Den v českých lázních" / Begleitpublikation zur Sonderausstellung "Luxus, Wellness, Porzellan - Ein Tag im böhmischen Kurbad"

6 000

EUR

4_22_13002

13002

Tak se dělá jaro #7 / So macht man Frühling #7

15 000

EUR

2_22_13003

13003

24. evropský projekt s té matem:"Udržitelná města a komunity, Život na zemi a Odpovědná spotřeba a výroba" / 24. Europaprojekt mit den Thema: "Nachhaltige Städte und Gemeinden, Leben an Land und Nachhaltiger Konsum/ nachhaltige Produktion"

60 000

CZK

2_22_13004

13004

OLA 2023 / OLA 2023

180 000

CZK

2_22_13008

13008

Odmalička - Von klein auf 2023. Program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti. / Von klein auf - Odmalička 2023. Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich.

550 000

CZK

8_22_13009

13009

Jan Švankmajer: Nepřirozené historky (Pracovní titul)  / Jan Švankmajer: Unnatürliche Geschichten (Arbeitstitel)

7 500

EUR

5_22_13010

13010

Nové vydání děl spisovatelky Ilse Weberové, rozené Herlingerové / Neuausgabe von Werken der Schriftstellerin Ilse Weber (geb. Herlinger)

2 200

EUR

2_22_13012

13012

Poznáváme zdravotnickou a sociální práci v Německu / Kennenlernen der Gesundheits- und Sozialarbeit in Deutschland

70 000

CZK

6_22_13015

13015

ochrana klimatu a já / Klimaschutz und Ich

26 400

EUR

2_22_13016

13016

Woche der Nachbarschaft  / Woche der Nachbarschaft

70 000

CZK

2_22_13018

13018

Znovu najít sám sebe a stát spolu v těžkých časech – studenti  z partnerských měst Fulda a Leitmeritz překonávají  izolaci způsobenou Coronou / Sich wieder neu finden und zusammenstehen in schwerer Zeit - Schüler und Schülerinnen aus den Partnerstätden Fulda und Leitmeritz überwinden die Sprachlosigkeit und Isolation durch Corona

3 300

EUR

5_22_13019

13019

Emil Schwantner, sochař severovýchodního pohraničí / Emil Schwantner, Bildhauer des Östböhmischen Grenzgebietes

245 500

CZK

6_22_13020

13020

Společně do Evropy / Zusammen in Europa

130 000

CZK

6_22_13021

13021

Česko-německé stopy / Tschechisch-deutsche Spuren

100 000

CZK

6_22_13022

13022

Tvoříme synergie! / Wir schaffen Synergie!

150 000

CZK

6_22_13023

13023

KarriereCheck / KarrieCheck

200 000

CZK

5_22_13024

13024

Hudební most Praha - Drážďany 2023 / únor - duben  / Musikbrücke Prag - Dresden 2023 / Februar - April

390 000

CZK

4_22_13028

13028

Česko-německý program pro mladé profesionály 2023: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Searching for common ground: sustainable future for democracies / Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2023: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten: nachhaltige Zukunft für Demokratien

880 000

CZK

6_22_13029

13029

Měnící se svět – jak se s tím vypořádat? / Veränderte Welt - wie gehen wir damit um?

250 000

CZK

8_22_13030

13030

Magdalena Jetelová / Magdalena Jetelová

150 000

CZK

4_22_13035

13035

Česká účast na slavnostním zahájení postní sbírky Evangelické luterské církve v Bavorsku 4.-5.3.2023 v Selbu / Beteiligung an der festlichen Eröffnung der Aktion Fastenopfer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern am 4.-5. März 2023 in Selb

77 000

CZK

6_22_13037

13037

„Changes“ -  Otázky týkající se schopnosti změny mezi zodpovědností a (bez)mocí."
Lanterna futuri – Transkulturní týdenní dílny a letní akdademie 2023 / „Changes“- Fragen nach der Fähigkeit zur Veränderung zwischen Verantwortung und
                      (Ohn)Macht  
Lanterna futuri - transkulturelle Werkstattwochen und Sommer Special 2023

28 750

EUR

2_22_13040

13040

Pokračujeme / Wir machen weiter

63 000

CZK

4_22_13042

13042

Drama s traumatem! / Das Drama mit dem Trauma!

5 000

EUR

6_22_13044

13044

Svět se mění - Německo a Česko též
Česko - německé setkání mládeže z Teplic/Bad Kissingen / "Die Welt ändert sich – Deutschland und Tschechien auch" -
Deutsch-tschechische Jugendbegegnung Teplice/Bad Kissingen

4 189

EUR

5_22_13045

13045

In Nomine  / In Nomine:

8 000

EUR

4_22_13047

13047

Kultura bez hranic 2023 - setkávání Čechy-Bavorsko / Kultur ohne Grenzen 2023 - Begegnung Bayern-Böhmen

33 500

EUR

8_22_13051

13051

Západní divize / Abteilung Western

8 000

EUR

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti