Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2015

Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění

Žadatel:
Ústav dějin umění AVČR, v.v.i.
Husova 4
110 00 Praha 1
http://www.udu.cas.cz
Partner projektu:
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Taschenberg 2
01067 Dresden
http://www.skd.museum
 
Cíl projektu Konference proběhla ve dnech 17.– 20. 3. 2015 v Drážďanech a v Praze a byla zaměřena na rozmanité aspekty vzájemných vztahů mezi císařským dvorem Rudolfa II. v Praze a saským kurfiřtským dvorem v Drážďanech v době kolem roku 1600.
 

Konferenci připravilo Centrum Studia Rudolphina (ÚDU AVČR, v.v.i.) v rámci svého projektu mapování vzájemných vztahů mezi císařským dvorem Rudolfa II. v Praze a panovnickými dvory střední Evropy. První zasedání proběhlo v roce 2007 v Praze ve spolupráci se Staatliche Graphische Sammlung v Mnichově a bylo věnováno podobnostem a odlišnostem v umělecké produkci na pražském rudolfínském dvoře a vévodském dvoře Wittelsbachů v Mnichově. Příspěvky z konference byly následně (s podporou Česko-německého fondu budoucnosti) publikovány jako samostatný svazek bulletinu Studia Rudolphina (2009).

Téma mezinárodní konference, která proběhla ve dnech 17. až 20. března 2015 nejprve v Drážďnech a následně v Praze, bylo zaměřeno na rozmanité aspekty vzájemných vztahů mezi císařským dvorem Rudolfa II. v Praze a saským kufiřtským dvorem v Drážďanech na přelomu 16. a 17. století. Pozornost byla zaměřena především na význam osy Drážďany–Praha, Praha–Drážďany, která podstatně ovlivňovala oblast výtvarného umění a vědy a jejímž dokladem jsou významná umělecká díla v Drážďanech a v Praze (dnes Vídni). Konference, kterou spolupořádají Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Grünes Gewölbe a Mathematisch-Physikalischer Salon) a podporuje Sächsische Akademie der Wissenschaften, se zůčastnili nejen badatelé z Drážďan a Prahy, ale i Berlína, Kasselu, Vídně, Lisabonu a Oxfordu.

V rámci konference proběhly i dvě exkuze a to do Letohrádku Hvězda a zámku Troja, které časově a tématicky zaměření konference rámují. Plánovaná je opět publikace v řadě Studia Rudolphina.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
Drážďany-Praha kolem roku 1600: K transferu umění, kultury a vědění
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti