Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

O nás

 
 

Poslání Fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady bezmála 2,1 milard korun na zhruba 12 600 projektů.
 

Založení Fondu budoucnosti a jeho financování

Česko-německý fond budoucnosti (FB) se zrodil z vůle obou států. Vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Ještě v témže roce – dne 29.12.1997 – byl FB založen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Na cestu se vydal s nadačním jměním ve výši takřka 85 milionů euro. Správní rada stanovila pro FB dobu činnosti nejprve na deset let. V roce 2007 však vlády obou zemí rozhodly, že budou i nadále investovat do budoucnosti dobrého sousedství. Částkou celkem kolem osmnácti milionů euro zajistilo Německo a ČR dalších deset let pro podporu projektů.
V lednu 2017 pak šéfové obou vlád u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace oznámili prodloužení činnosti fondu o dalších deset let do roku 2027.

Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, jenž spravuje a rozděluje převážně (nikoli však výlučně) prostředky ze státního rozpočtu České republiky a Spolkové republiky Německo. Formálně se v případě naší podpory jedná o nadační příspěvek a nikoli o dotaci z veřejného rozpočtu.

 

Založení Fondu budoucnosti a jeho financování
 
Bonn, 4. března 1998: Ministr zahraničních věcí Klaus Kinkel a zástupci Fondu budoucnosti Anton Roßbach, Dagmar Burešová, Pavel Tigrid a Miloš Pojar (Copyright Presse- und Informationsamt der Bundesregierung)
Založení Fondu budoucnosti a jeho financování
 
Založení Fondu budoucnosti a jeho financování
 
Ředitel Fondu budoucnosti Tomáš Jelínek při oslavě desetiletí Fondu budoucnosti na Ministerstvu zahraničních věcí ČR 1.7.2008.

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti