Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Žádost o stipendium

 
 

K podání žádosti použijte naši on-line aplikaci. Při registraci do aplikace se prosím označte jako žadatel/ka o vysokoškolské stipendium. Ukázka
Aplikace není optimalizována pro webový prohlížeč Safari na počítačích Apple. Doporučujeme použít prohlížeče Google Chrome nebo Firefox.

 

VSTUP DO ON-LINE FORMULÁŘE

Nejbližší uzávěrka

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti na akademický rok 2023/2024 je 31. ledna 2023.

Povinné přílohy žádosti

  • kopie maturitního vysvědčení
  • doporučení pedagoga domovské vysoké školy
  • potvrzení pedagoga hostitelské vysoké školy o přijetí ke studiu (dále viz FAQ)
  • strukturovaný životopis
  • přehled o dosavadním průběhu studia, členěný podle semestrů
  • osvědčení o znalosti jazyka

Nástin projektového záměru, resp. expozé vložte prosím přímo do online formuláře – viz pole "Popis projektu". Minimální rozsah textu činí 1 800 znaků včetně mezer. Maximální délka je 9 000 znaků včetně mezer (dále viz FAQ).

Nepovinná příloha žádosti

  • plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd. na hostitelské univerzitě

 

Podrobné informace o stipendijním programu

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2023/24 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.

Česko-německý fond budoucnosti chce svým stipendijním programem rozšířit okruh lidí, kteří se v průběhu svého studia zabývají jazykem a kulturou sousední země, chtějí získat hlubší náhled do stavu vědeckého výzkumu a chtějí se účastnit vědecké výměny. Nabídka stipendií se proto týká výlučně studentů, kteří chtějí v rámci studia ve své zemi absolvovat jedno- anebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v zemi sousední. Stipendium se neuděluje těm, kdo v této sousední zemi právě absolvovali jiný studijní pobyt. Mimoto je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia.

Stipendia jsou určena na jeden anebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). V současné době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně. Stipendisté mohou rovněž počítat s jednorázovým příspěvkem 650 / 800 eur na studijní materiál, cestovní výlohy apod. Pobyt v zahraničí slouží k získání resp. prohloubení znalosti jazyka a kultury sousední země. Kromě toho mají studující získat náhled do akademického života hostitelské země a aktivně se účastnit vědecké výměny. Proto mají stipendisté/stipendistky během stipendijního studia za úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Stipendisté budou vybráni nezávislou komisí, která je složena ze 4 členů. 

Česko-německý fond budoucnosti nehradí případné náklady na jazykovou výuku nebo na speciální cizojazyčné programy. Stipendistům se doporučuje, aby se již předem informovali o ubytovacích možnostech např. na kolejích hostitelské univerzity a rovněž tak o ustanoveních pobytu (http://www.czech-embassy.de/ resp. http://www.prag.diplo.de/).

S případnými dotazy se obracejte na pana Martina Hudce (e-mail: martin.hudec@fb.cz, Tel.: +420 266 311 174). Neopomeňte prosím naše FAQ.

 

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti