Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Průběžná a závěrečná zpráva

 
 

Průběžné a závěrečné zprávy se překládají on-line pomocí formuláře v projektové aplikaci. Nemáte technické vybavení na pořízení skenů účetních dokladů nebo je těchto dokladů příliš mnoho? Po vyplnění formuláře lze v tomto případě účetní doklady vytisknout a poslat fondu poštou. 

Jak podat průběžnou či závěrečnou zprávu?

Přihlašte se prosím do on-line účtu, pod nímž je veden projekt, který chcete vyúčtovat. Kliknutím na ikonu „€ – Vyúčtování“ vpravo na řádku s projektem otevřete příslušný formulář. Pracujte pokud možno s aktualizovanými verzemi běžných prohlížečů (Internet Explorer, Chrome, Firefox nebo Opera), nejlépe s Google Chrome. Informace o dalším postupu najdete přímo v on-line formuláři.

 

VSTUP DO ON-LINE FORMULÁŘE

 


 

Další užitečné informace

Ke každému podpořenému projektu je třeba předložit závěrečnou zprávu. K vybraným projektům se nadto předkládá průběžná zpráva nebo více průběžných zpráv. Informace o tom, jaké zprávy mají být vypracovány v rámci Vašeho projektu a jaké jsou termíny pro jejich předložení, najdete v oddílu III., bodu E smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Průběžná zpráva obsahuje:

  • Tabulkový přehled vyúčtování dosud vyplacených prostředků, zpracovaný prostřednictvím on-line formuláře 
  • Příslušné účetní doklady a doklady o uskutečněných platbách (viz také  vyúčtování příspěvku

Závěrečná zpráva obsahuje:

  • Tabulkový přehled vyúčtování příspěvku, popřípadě jeho poslední splátky, zpracovaný prostřednictvím on-line formuláře
  • Příslušné účetní doklady a doklady o uskutečněných platbách (viz také  vyúčtování příspěvku
  • Obsahovou zprávu
  • Dokumentační přílohy obsahové zprávy

Obsahová zpráva obnáší shrnutí a vyhodnocení realizovaného projektu. Musí být napsána v češtině nebo v němčině a její rozsah činí minimálně jednu normostranu (1 800 zn.). Struktura zprávy je popsána v on-line formuláři.

Dokumentační přílohy obsahové zprávy zahrnují především následující materiály (viz také pokyny k publicitě projektu):

  • Tiskové ohlasy: kopie článků z novin a internetu, televizní a rozhlasové pořady                              
  • Fotografie, videomateriál, plakáty                        
  • Výpovědi účastníků

U projektů, které se uskutečnily pouze online, nahrajte prosím screenshoty obrazovky pořízené během akce a odkaz na záznam akce (pokud byl pořízen). V obsahové zprávě uveďte také sledovanost projektu.

Podpořené publikace nám prosím zašlete poštou či je osobně předejte v našem sekretariátu. Publikace se fondu předkládají ve dvou exemplářích.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti